fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Konkurs dla firm o dofinansowanie na zagraniczną ekspansję

Adobe Stock
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla firm zainteresowanych zagraniczną ekspansją.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 25 lutego. Na dofinansowanie wydatków m.in. na wynajęcie powierzchni wystawienniczej zarezerwowano 150 mln zł. Pomoc finansowa będzie przeznaczona na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych. Wnioskować o nią mogą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. A zalicza się do nich następujące obszary:

- biotechnologia i farmaceutyka,

- budowa i wykańczanie budowli,

- części samochodowe i lotnicze,

- maszyny i urządzenia,

- moda polska,

- IT/ICT,

- jachty i łodzie rekreacyjne,

- polskie specjalności żywnościowe,

- sprzęt medyczny,

- branża kosmetyczna,

- meblarska,

- usług prozdrowotnych.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych oraz na dodatkowe działania promocyjne. Ponieważ nie każdy przedsiębiorca może mieć wiedzę, jak przygotować efektywny plan rozwoju eksportu, część dotacji wolno także przeznaczyć na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowie się, jak wypromować swoją firmę za granicą i jakie kroki oraz w jakiej kolejności podjąć.

Koszt całego przedsięwzięcia nie może przekraczać miliona złotych, a maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. euro (według kursu z dnia ogłoszenia konkursu jest to 430 280 zł).

>Przykładowe wydatki

Korzystając z dotacji można sfinansować m.in. koszty:

- wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa firmy w danych targach lub danej wystawie,

- usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

– podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

- transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

- rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

- reklamy w mediach targowych,

- udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

- organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej. -

> Dziesięć punktów do zdobycia

Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryteria wyboru. A weryfikowane są:

- kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,

- przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,

- projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji,

- wydatki w ramach projektu są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami,

- wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu,

- projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013,

- wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność eksportową, w tym uzyskuje przychody z eksportu produktu będącego przedmiotem eksportu,

- produkt będący przedmiotem eksportu jest wytwarzany na terenie Polski. -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA