fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Trzy błędy, które mogą zrujnować firmę

123RF
Przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, na jak wiele rzeczy powinni zwracać uwagę. Tymczasem drobna pomyłka może zrujnować budowany przez wiele lat biznes i markę. O niektórych, ważnych błędach piszą eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy.

Przedsiębiorcy często zapominają o obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych i nie stosują się do wymogów w nich ujętych.

Powołanie zarządu

Nie pamiętają o ważnych postanowieniach w umowach ich spółek, np. tych dotyczących kadencji lub sposobu powoływania organów spółki, w tym zarządu. Konsekwencją takich błędów może być przykładowo brak prawidłowego powołania zarządu, czyli organu uprawnionego do reprezentowania spółki. Jeżeli w spółce działa taki zarząd, to umowy zawarte z kontrahentami mogą być nawet uznane za nieważne. W czarnym scenariuszu może okazać się, że jedynym ratunkiem dla spółki jest powołanie przez sąd kuratora, który ma za zadanie doprowadzenie do powołania nowego zarządu. Z biznesowego punktu widzenia tego typu problemy mogą skończyć się utratą kontraktów i partnerów biznesowych.

Zwoływanie zgromadzeń wspólników

Wspólnicy zapominają też o bezwzględnie obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych i postanowieniach, które wynikają z umowy ich spółki. Wspólnikom spółek z kapitałem zagranicznym zdarza się przeoczyć bezwzględnie obowiązujące przepisy np. te stanowiące o tym, że zgromadzenia wspólników muszą odbywać się na terenie Polski (organizują je np. dla wygody w krajach ojczystych).

Zdarzają się też błędy w procedurze zwoływania zgromadzeń wspólników. Ich konsekwencje mogą być dotkliwe. Uchwały mogą być wadliwe lub może zostać stwierdzona ich nieważność.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółki może nie zostać prawidłowo zatwierdzone.

Brak właściwej analizy umów

Zdarza się, że przedsiębiorcy nie analizują szczegółowo umowy, którą mają podpisać. Na przykład nie szacują odpowiednio ryzyka ekonomicznego związanego z daną umową, nie dobierają odpowiednich narzędzi prawnych, aby ustalić najdogodniejsze warunki umowy dla obu stron. Często też pochopnie akceptują zaproponowane kary umowne albo ignorują obowiązki związane z zachowaniem poufności. Zawierając umowę zapominają o bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, które regulują kwestie związane z zawarciem i funkcjonowaniem danej umowy, niezależnie od tego co strony uzgodnią w umowie. Przedsiębiorcy pochopnie podpisują umowy nie mając świadomości, że działalność, którą mają wykonywać, wymaga uzyskania zezwolenia lub wypełnienia szeregu obowiązków administracyjnych.

Nie czytają załączników do umowy, w których bardzo często znajdują się najważniejsze regulacje w kontekście wykonywania całej umowy.

Zdarza się, że przedsiębiorcy bagatelizują w umowach odwołania do ogólnych warunków umów czy regulaminów. każdy kto zawiera taką umowę, powinien się z dokładnie zapoznać z tymi dokumentami, bo będą one określały jego prawa i obowiązki. Przedsiębiorcy zapominają również, że niekorzystne dla nich postanowienia w ogólnych warunkach umów lub regulaminach mogą być zmienione lub wyłączone np. w drodze negocjacji przy zawieraniu umowy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA