fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy

Adobe Stock
Przy negocjowaniu i zawieraniu umów strony powinny aktualnie zrezygnować ze stosowania klauzul zastrzegających kary umowne na wypadek odstąpienia w razie problemów płatniczych kontrahenta.

Kara umowna jest konstrukcją prawną powszechnie stosowną w różnego rodzaju kontraktach. Swą popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że zastrzeżenie w kontrakcie kary umownej pozwala wierzycielowi dochodzić od dłużnika określonej z góry (lub dającej się wyliczyć) sumy pieniężnej, bez konieczności przeprowadzania często niepewnego co do rezultatu, skomplikowanego, długotrwałego oraz kosztownego postępowania dowodowego, w celu wykazywania wysokości poniesionej szkody. Kara umowna to także skuteczny instrument dyscyplinowania kontrahenta do właściwego i przede wszystkim terminowego wykonania zobowiązania. Szczególnie w branży budowlanej kary umowne są od lat kontraktowym standardem. Wiele umów – a praktycznie każdy kontrakt budowlany – zawiera również postanowienia dające stronie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy kontrahent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania. Niejako na „skrzyżowaniu" klauzul o karach umownych oraz o odstąpieniu od umowy funkcjonuj...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA