fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowe prawo zamówień publicznych: Wyjaśnienia i modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Adobe Stock
Wykonawca nie musi uzasadniać żądania o wyjaśnienie treści SWZ, a zamawiający ma obowiązek mu na nie odpowiedzieć.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (dalej: NPZP) kreuje po stronie zamawiających obowiązek sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). Postanowienia dot. SWZ umieszczono w przepisach odnoszących się do przetargu nieograniczonego (art. 133 i nast. NPZP). Regulacje pozostałych trybów odsyłają do przepisów zawartych w oddziale dot. przetargu nieograniczonego.

Prawo wykonawcy

Zgodnie z art. 134 NPZP SWZ ma zawierać informacje dotyczące m.in. tego, kto udziela zamówienia (zamawiający), czego ono dotyczy (przedmiot zamówie-nia), kto nie może uzyskać zamówienia (podstawy wykluczenia), jak ma być sporządzona oferta etc. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia wykonaw-com (via strona internetowa – co jest zasadą) ciągłego dostępu do SWZ począwszy od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do ? co najmniej ? dnia udziele-nia zamówienia (art. 133 NPZP).

Czytaj także: Tydzień z przetargami w „Rzeczpospolitej"

Wy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA