fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wykluczenie z postępowań przetargowych za wprowadzenie zamawiającego w błąd

Adobe Stock
Od 1 stycznia 2021 r. wykonawca, który umyślnie lub nieumyślnie wprowadzi zamawiającego w błąd, może podlegać wykluczeniu w przyszłych postępowaniach. Na szczęście może się przed tym bronić.

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które istotnie zmodyfikowały tzw. przesłanki wykluczenia z postępowania rozumiane jako okoliczności, których wystąpienie powoduje, że dany wykonawca nie może się ubiegać o udzielenie zamówienia. Zmiany objęły również przesłanki dotyczące wprowadzenia zamawiającego w błąd, czyli sytuację, w której wykonawca przekazuje zamawiającemu informacje dotyczące np. spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. doświadczenia firmy czy personelu, które okazują się niezgodne z prawdą, co w konsekwencji powoduje, że zamawiający musi wykluczyć wykonawcę z postępowania i odrzucić jego ofertę.

O tym, jak powszechne jest zastosowania tej przesłanki, wiedzą doskonale wykonawcy, którym przyszło się bronić w Krajowej Izbie Odwoławczej przed zarzutem niespełniania warunków udziału w postępowaniu – takim zarzutom towarzyszy bowiem prawie zawsze argument wprowadzenia zamawia...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA