Firma

Polskie firmy na rynku zagranicznych zamówień publicznych

AdobeStock
Właściciele małych i średnich firm będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu zagranicznych zamówień publicznych, w tym tych ogłaszanych przez międzynarodowe organizacje. Dostawa towarów lub świadczenie usług takim podmiotom może być dobrą przepustką do nowych rynków.

Barierą w pozyskiwaniu zagranicznych zamówień może być brak stosownych informacji o tym, gdzie szukać aktualnych ogłoszeń oraz nieznajomość wymogów i procedur, w szczególności tych obowiązujących w organizacjach międzynarodowych.

Przynajmniej w jakimś stopniu bariery te mają zostać usunięte dzięki realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Dokładnie chodzi o przedsięwzięcia, które będą realizowane dzięki dotacjom ze środków działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej".

Podmioty, które sięgną po środki, a spróbować to zrobić mogą m.in.: podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników, branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe oraz przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na projekty szkoleniowo-doradcze skierowane do przedstawicieli mikro, małych i średnich firm, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają wiedzę z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych. Każdy projekt zgłaszany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące działania:

- bieżąca analiza rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych pod kątem możliwości udziału polskich przedsiębiorstw sektora MSP.

- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy,

- w celu jak najlepszego przygotowania przedsiębiorców do międzynarodowego rynku zamówień publicznych w ramach projektu musi być prowadzony bieżący monitoring międzynarodowych przetargów ogłaszanych zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe instytucje publiczne, na podstawie, których zostanie opracowany program szkoleniowy pokazujący możliwości oraz zasady i warunki ubiegania się o konkretne zamówienie.

- zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych skierowanych do polskich przedsiębiorców z sektora MSP z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.

- monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w zagranicznym rynku zamówień publicznych. Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w regulaminie konkursu.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL