Firma

Usługi rozwojowe dla małych i średnich firm

AdobeStock
Usługi rozwojowe o wartości ponad 40 mln zł wzmocnią potencjał małych i średnich firm z województwa lubuskiego po tym, jak zarząd województwa rozstrzygnie konkurs w ramach działania 10.1 „Usługi rozwojowe dla MSP”.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu więcej firm będzie mogło skorzystać z różnorodnych usług analitycznych i doradczych. Ich koszt nie będzie bowiem stanowił istotnej bariery, jeżeli okaże się, że może zostać dofinansowany w granicach od 60 proc. do nawet 80 proc. W tym ostatnim przypadku pozostaje już tylko przekonanie właściciela lub kadry zarządzającej o potrzebie i sensowności skorzystania z zewnętrznych usług doradczych. A warto to przeanalizować. Spojrzenie osoby z zewnątrz na to, co dzieje się w przedsiębiorstwie, jaka jest kultura organizacyjna, wewnętrzne relacje, jakie zachodzą w niej procesy może przynieść receptę w postaci różnorodnych zaleceń.

Doradztwo może także dotyczyć problemów rozwojowych związanych na przykład z wprowadzaniem nowych rozwiązań, stawianiem na innowacje lub chęcią firmy do rozpoczęcia działalności w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Usługi doradcze mogą być kompleksowe, obejmując obok przeprowadzonej analizach firmy i jej otoczenia, także pomoc we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań i przeszkolenia personelu, gdyby było to wymagane.

Z tego typu usług będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie firmy. Najpierw jednak zarząd województwa musi wyłonić zwycięzców, którzy przygotują i zgłoszą odpowiednie projekty doradczo-szkoleniowe. A mogą to robić:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Czas na złożenie wniosku kończy się 12 lutego, rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić pod koniec III kwartału b.r. Wówczas firmy dowiedzą się, do kogo konkretnie można zgłaszać się, aby uzyskać pomoc rozwojową.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 tys. zł, natomiast maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15 tys. zł.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL