fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Konkurs „Go to Brand” dla pragnących podbijać zagraniczne rynki

123RF
Pod koniec stycznia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs, w którym do zdobycia będą środki na zagraniczną promocję firmy i jej produktów. Nabór wniosków wystartuje 25 lutego.

Do rozdysponowania będzie 150 mln zł. Środki te trafią do uczestników ogólnych lub branżowych programów promocji i posłużą promocji firm i ich oferty na rynkach zagranicznych. W przypadku programów ogólnych chodzi przede wszystkim o kilka rynków uznanych za priorytetowe, a do tych zaliczono rynki: Algierii, Indii, Iranu, Meksyku oraz Wietnamu. Natomiast programy branżowe skierowane są do sektorów o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Wobec tego, swoich szans na międzynarodową promocję mogą szukać firmy działające w poniższych branżach:

- biotechnologia i farmaceutyka,

- budowa i wykańczanie budowli,

- części samochodowe i lotnicze,

- maszyny i urządzenia,

- moda polska,

- IT/ICT,

- jachty i łodzie rekreacyjne,

- polskie specjalności żywnościowe,

- sprzęt medyczny,

- kosmetyczna,

- meblarska,

- usług prozdrowotnych.

Go to Brand to szansa na otrzymanie nawet 850 tys. zł na wejście na rynki zagraniczne. Wynika to z wysokiego poziomu dofinansowania sięgającego 85 proc. kosztów kwalifikowanych (ich maksymalna wysokość to milion zł). Z pieniędzy tych wolno finansować m.in.:

- usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia działalności,

- szkolenia w zakresie przygotowania przedsiębiorcy do zagranicznej ekspansji,

- podróże służbowe pracowników uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych (w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju), obejmujące koszty diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe,

- transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty: zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia osób (pracowników przedsiębiorcy, innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, odprawy celnej i spedycji,

- rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,

- organizację stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy takiego stoiska,

- wydatki na promocję w mediach targowych,

- udział w seminariach, kongresach i konferencjach, pokazach i degustacjach,

- organizację pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakup usług w tym zakresie (wynajem niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakup usług tłumaczenia, usług kateringowych lub usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej),

- działania informacyjno-promocyjne projektu, tj. koszty: nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji „Marki Polskiej Gospodarki", tj. panelu promocyjnego MPG, nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki, przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych, przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej firmy – wnioskodawcy oraz produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach działania 3.3.3 „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand" programu „Inteligentny rozwój". Jego ogłoszenie ma nastąpić 25 stycznia, nabór wniosków przeprowadzony w okresie od 25 lutego do 4 kwietnia. Za organizację konkursu oraz ocenę wniosków odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz kryteria oceny projektów zostaną opublikowane na stronie www.parp.gov.pl.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA