fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne na inwestycje dla pomorskich przedsiębiorców

123RF
Agencja Rozwoju Pomorza, która jest gospodarzem części programu regionalnego województwa pomorskiego, ogłosiła konkurs dla mikro, małych i średnich firm. Dotyczy on tzw. działania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”.

Propozycje swoich projektów przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać z początkiem lutego, a nabór aplikacji zakończy się 15 marca. Oczywiście zanim przedsiębiorca przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z charakterem tego tzw. działania, regulaminem konkursu oraz kryteriami wyboru projektów. Wszystko po to, aby ocenić swoje szanse, a przede wszystkim zweryfikować, czy firma spełnia kryteria formalne lub będzie wstanie je spełnić.

Jakie są te najważniejsze kryteria? Przede wszystkim firma musi rozważyć, co osiągnie, co zostanie zrealizowane dzięki wsparciu. I tutaj musi się wpisać jeden z następujących celów. Mianowicie powinny to być inwestycje służące poszerzeniu rynków zbytu lub rozszerzeniu oferty (poszerzenie palety oferowanych produktów poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowych wyrobów/usług). Firma może także postawić sobie za cel unowocześnienie dotychczasowej oferty nie tyle poprzez wprowadzenie nowych produktów, co ich znaczącą modyfikację (ulepszenie). Należy jednak zaznaczyć, że ten typ inwestycji (nowe rynki, nowe lub udoskonalone produkty) jest zarezerwowany dla firm, których rodzaj działalności wpisuje się w tzw. inteligentne specjalizacje regionu pomorskiego.

Po drugie celem inwestycji może być poprawa efektywności działania firmy dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wreszcie przedsiębiorca ma prawo dowodzić, że pozyskane środki wykorzysta na działania proekologiczne związane z redukcją wodo-, surowco-, materiało- lub energochłonności procesów produkcyjnych. Chodzi więc o inwestycje przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

W praktyce inwestycje mogą polegać na budowie lub rozbudowie infrastruktury (obiekty, maszyny, instalacje, linie produkcyjne lub technologiczne), unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenie i rozwoju działalności, realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym e-usług). Wreszcie przedsiębiorca może wprowadzić zmiany organizacyjne polegające na zastosowaniu nowych/zmienionych systemów zarządzania, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

Na dofinansowanie najlepszych projektów (takich, które uzyskają najlepszą ocenę) zarezerwowano blisko 64 mln zł. Szczegółowe informacje o naborze wniosków, w tym regulamin konkursu, wzory dokumentów, kryteria wyboru inwestycji można znaleźć na stronie www.rpo.pomorskie.eu oraz na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA