fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Upoważnienie do przetwarzania danych czy umowa powierzenia

AdobeStock
- W naszym przedsiębiorstwie zatrudniamy personel na podstawie umów o pracę, jak i w oparciu o umowy cywilnoprawne. Współpracujemy także z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Wszystkie te osoby, niezależnie od podstawy zatrudnienia czy współpracy, mają dostęp do danych, których administratorem jest przedsiębiorstwo. Jak w świetle RODO unormować kwestię przetwarzania danych przez personel przedsiębiorstwa? Czy administrator powinien udzielać upoważnienia czy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – pyta pan Jan.

Zgodnie z art. 29 RODO „podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego". W sytuacji opisanej przez czytelnika właściwe będzie zatem udzielenie upoważnienia poszczególnym członkom personelu.

Czytaj także: Co zmienia RODO w ochronie danych osobowych

Należy przy tym podkreślić, że kwestia upoważnienia do przetwarzania odrywa się od podstawy prawnej regulującej stosunek podstawowy między administratorem a osobą upoważnioną. Osoby działającej z upoważnienia administratora nie musi łączyć z nim konkretny, odgórnie wskazany stosunek prawny. Upoważnioną może być zarówno osoba zatrudniona na umowę o pracę, jak i funkcjonująca w strukturze administratora lub podmiotu przetwarzającego na podstawie cywilnoprawnych form zatrudnienia. Może to być także praktykan...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA