fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Wigilijny karp z podatkiem

Fotorzepa/Sławomir Mielnik
O tym, jaką daninę gmina pobiera za staw, zależy od klasyfikacji gruntu pod nim.

Do takich wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Basen recyrkulacyjny jak hodowlany

Spółka zajmująca się hodowlą ryb wystąpiła do wójta jednej z zachodniopomorskich gmin z wnioskiem o udzielenie interpretacji podatkowej. Pytała w niej, czy grunty pod stawami (basenami), w których hodowane będą ryby, m.in. łososie i karpie, znajdujące się pod zadaszeniem (w hali), można uznać za grunty pod stawami w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Spółka wyjaśniła we wniosku, że zadaszenie stawów jest potrzebne do utrzymania odpowiednich warunków hodowli ryb. Ta ma być bowiem prowadzona w systemie basenów RAS (Recirculating Aquaculture Systems), czyli w betonowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych zbiornikach wyposażonych w system zamkniętego obiegu wody.

Spółka dowodziła we wniosku o interpretację, że takie zbiorniki należy opodatkować podatkiem rolnym. A to dlatego, że art. 4 ust. 7 ustawy o podatku rolnym nie różnicuje ustalania podatku dla gruntów pod stawami ze względu na ich zadaszenie czy też system ich budowy.

Wskazała również, że skoro stawem jest zbiornik wodny stosunkowo płytki (pozbawiony strefy głębinowej), często zbudowany sztucznie, najczęściej w celu hodowli ryb, to system basenów RAS jest niczym innym jak systemem stawów hodowlanych.

Sprawa trafiła ostatecznie do WSA w Szczecinie. Sąd, rozstrzygając wątpliwości, zwrócił uwagę na to, że grunty pod stawami, podobnie jak inne, podlegają opodatkowaniu określonym podatkiem.

Ważna klasyfikacja

– Może to być podatek od nieruchomości, rolny albo leśny – wskazywała Ewa Wojtysiak, sędzia WSA. – A to, jaki podatek do danego gruntu należy stosować, zależy od tego, jak dany grunt został sklasyfikowany – wyjaśniała.

Zasady klasyfikacji gruntów określa zaś rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU nr 38, poz. 454 ze zm.).

– Z oczywistych względów grunt pod stawem nie może być opodatkowany daniną od lasów – mówiła sędzia Wojtysiak. – Do wyboru zostaje zatem albo podatek od nieruchomości, albo rolny – przekonywała.

Podatkiem od nieruchomości obciążone zostaną te stawy, które, zgodnie z przepisami rozporządzenia, sklasyfikowano pod symbolem Ws. Te natomiast, które oznaczone zostały symbolem Wsr, będą podlegały podatkowi rolnemu. Oznacza to, że jeżeli grunty pod basenami RAS będą sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytek rolny i będą miały oznaczenie Wsr, grunt ten zostanie uznanyza ten pod stawami i będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o podatku rolnym.

sygnatura akt: I SA/Sz 649/15

W kwintalach żyta z hektara

Od 2013 r. podatek rolny od gruntów gospodarstwa rolnego jest ustalany raz w roku i stanowi równowartość 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta znajduje natomiast zastosowanie do gruntów rolnych, które w skład gospodarstwa rolnego – w rozumieniu ustawy o podatku rolnym – nie wchodzą.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA