fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dotacje z UE: bezrobotny będzie musiał pokazać zaświadczenie z ZUS

Urząd Pracy
Fotorzepa / Robert Gardziński
Urzędy lub wybrane przez nie instytucje, oferujące pomoc bezrobotnym oraz biernym zawodowo będą musiały żądać od nich zaświadczenia z ZUS w miejsce oświadczenia.

Tak wynika z projektu nowelizowanych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych przy współudziale środków europejskich. Proponowane przez ministerstwo zmiany w tym dokumencie są nieznaczne i dotyczą wyłącznie tej części wytycznych, które mają zastosowanie do działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz odnoszą się do projektów, w których grupę docelową stanowią osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Z tego wynika, że w szczególności mogą mieć zastosowanie do przedsięwzięć, których celem jest wspieranie takich osób poprzez organizację na ich rzecz szkoleń lub kursów podnoszących kwalifikacje albo oferujących nabycie nowych umiejętności, włączających takie osoby do społeczeństwa (przeciwdziałanie wykluczeniu), czy także projektów oferujących pomoc w uruchomieniu nowej działalności gospodarczej, w tym przewidujących wypłatę jednorazowej, bezzwrotnej dotacji. Wiele takich projektów realizowanych w ca...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA