fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Handel długami szpitalnymi - jest skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego

fot: Adobestock
Prokuratura Generalna wniosła skargę nadzwyczajną w sprawie handlu długami szpitalnymi. Chodzi o Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, który zgodnie z prawomocnym wyrokiem ma zapłacić blisko 21,5 tys. złotych spółce Magellan.

To jedna z kilku spraw o zapłatę jakie spółka Magellan S.A. w Łodzi wytoczyła Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus w Warszawie. W 2014 r. konsorcjum Medocre i Magellan SA  wygrało przetarg na obsługę systemu informatycznego. Po wykonaniu zleconych usług spółka Medcore wystawiła faktury. Szpital nie uiścił jednak tych należności w terminie.

Medcore poinformowała szpital, że jedynym zobowiązanym i uprawnionym podmiotem do dysponowania i zarządzania wierzytelnościami, jakie przysługują konsorcjum, jest Magellan SA.  I to Magellan S.A. wezwał szpital do zapłaty, a następnie wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Ten zasądził   od Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie kwotę 21 464,22 złotych wraz z odsetkami na rzecz Magellan S.A. w Łodzi.

Czytaj też: Prokuratorzy bronią szpitali przed windykacją

W ocenie Prokuratora Generalnego sąd na skutek "niewystarczająco dogłębnego rozważenia ustalonych okoliczności faktycznych i niewłaściwego zastosowania prawa materialnego" zrobił to niezasadnie.

Według prokuratury konsorcjum miało charakter wyłącznie finansowy. Strukturę konsorcjum wykorzystano tylko do  zmiany wierzyciela szpitala i osiągnięcia celu w postaci nabycia przez spółkę Magellan długów pozwanego szpitala. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący (organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej).

- Umowa konsorcjum zawarta pomiędzy spółkami Medcore i Magellan nie przewidywała wspólnego wykonania usługi wobec szpitala przez obydwu członków konsorcjum. Strony zatem od początku zakładały, iż szpital nie będzie realizował terminowo swoich obowiązków i wyraźnie zaznaczyły, że wyłącznym wierzycielem szpitala będzie "Finansujący" - twierdzi prokuratura.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, w całym kraju prowadzone są działania mające na celu ustalenie, czy i na jakich obszarach występuje problem nielegalnego obrotu wierzytelnościami zadłużonych placówek państwowej służby zdrowia.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA