fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gmina może odliczyć VAT od wydatków poniesionych na wycinkę drzewa

Kary pieniężne za nielegalne wycięcie drzew sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych
www.sxc.hu
Realizacja projektu w ramach zadań własnych gminy nie wyklucza możliwości odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na działania towarzyszące, jeżeli mają one faktyczny związek z czynnościami opodatkowanymi.

Błędne jest stanowisko organu pozbawiające gminę prawa do odliczenia VAT, z uwagi na mało uchwytny i konkretny charakter związku wydatków poniesionych na wycinkę drzew, krzewów i innego materiału zielonego ze sprzedażą uzyskanego w ten sposób drewna. Odnosi się to także do sytuacji, gdy wskazane wydatki zostały poniesione w ramach projektu, służącego realizacji zadań własnych gminy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 lipca 2019 r., I SA/Gl 474/19.

Wniosek o interpretację

Gmina wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji w zakresie podatku VAT. We wniosku wskazała, że za pomocą jednostki budżetowej realizuje projekt dotyczący odwodnienia jednej z dzielnic. Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej z systemem oczyszczania wód oraz zbiornika umożliwiającego czasową retencję wód opadowych i roztopowych. Dodatkowo wybudowana ma zostać droga publiczna z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Czytaj też:

Inwest...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA