fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Procedury przy zaciąganiu przez wójta zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy

Adobe Stock
Uchwała przyjęta bez uprzednich zmian w wieloletniej prognozie finansowej będzie obarczona wadą prawną.

- Na najbliższą sesję rady gminy przygotowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez radę gminy na zaciągnięcie przez wójta zobowiązania wykraczającego poza 2020 rok. Chodzi o inwestycje wodociągowe, a jako źródło pokrycia zobowiązania wskazano środki: z Unii Europejskiej w 2021 r. i własne. Inwestycja przekracza rok budżetowy, czy w tej sytuacji wystarczy podjęcie uchwały? Czy też trzeba następczo dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej? Czy regionalna izba obrachunkowa może podważyć taką uchwałę?

Skoro w pytaniu mowa jest o aspektach finansowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to na uwagę zasługuje art. 58 ustawy o samorządzie gminnym. Z jego treści wynika zaś, że:

- uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

- takie uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA