fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Split payment a wierzytelności

Wprowadzenie MPP spowoduje możliwość wystąpienia różnych form finansowania faktur przez faktorów.
AdobeStock
Mechanizm podzielonej płatności może wywołać pewne problemy dla przedsiębiorców korzystających z faktoringu, jak i samych faktorów.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z BANKIEM PEKAO SA

Zasadą działania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) jest przelewanie na zwykły rachunek sprzedającego jedynie kwoty netto faktury. Równowartość podatku VAT będzie trafiała na osobny, specjalny rachunek. Ma to oczywiście plusy, o których już pisaliśmy – m.in. szybszy zwrot nadpłaconego VAT – ale również minusy.

Płynność i koszty

Jak podkreśla Deloitte, nowy system płatności bez wątpienia wpłynie niekorzystnie na płynność finansową podatników. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą bowiem mogły być wypłacone wyłącznie w celu dokonania wpłaty VAT do urzędu skarbowego, płatności VAT na rachunek VAT dostawcy lub zwrotu kwoty VAT (wynikającej z korekty). Do tej pory firmy mogły obracać całością kwoty faktury. W przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności do dyspozycji pozostanie tylko kwota netto. Ale to nie wszystko.

Wiele firm, mając kłopoty z płynnością czy też starając się ją zapewnić w związku z możliwymi nieterminowymi płatnościami kontrahentów, korzysta z usług firm faktoringowych. Do tej pory finansowały one zaliczkowo 80–90 proc. wartości faktury. Wprowadzenie MPP spowoduje możliwość wystąpienia różnych form finansowania nabywanych faktur przez faktorów – od pozostania przy dotychczasowym sposobie wypłaty środków za fakturę, poprzez wypłatę zaliczki za finansowanie zgodnie ze split payment – płacąc całą kwotę VAT i część netto faktury, do finansowania faktury, tylko w kwocie netto, pomniejszonej o VAT.

Istnieje możliwość zastosowania także rozwiązań pośrednich, w których zaliczka może być wypłacana proporcjonalnie na oba rachunki – np. przy poziomie zaliczki 80 proc. sfinansowane zostanie 80 proc. faktury netto oraz 80 proc. kwoty VAT. Faktorzy muszą jednak pamiętać, że przepisy o MPP wprowadzają solidarną odpowiedzialność za niezapłacony VAT z faktur opłaconych z użyciem split payment także dla podmiotów, które pośredniczą w przekazywaniu płatności za faktury VAT.

Odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku zastosowania MPP. Dla korzystającego z usługi faktoringu zastosowanie przez faktora MPP do wypłaty zaliczek oznacza otrzymanie mniejszych wpływów ze scedowanych faktur, a zatem zmniejszoną płynność. Ponadto wdrożenie MPP przez faktorów może skutkować wzrostem kosztów ich usług. Faktorzy będą bowiem musieli przystosować swoje systemy informatyczne i księgowe oraz wszystkie procesy do wymagań split payment, co może spowodować zwiększenie pobieranych prowizji.

W praktyce

Finansowanie zaliczki może występować w modelach opisanych wyżej. W przypadku spłat najczęściej będą występować dwa rodzaje – dokonane tradycyjnym przelewem, gdzie spłata wierzytelności sfinansowanej przez faktora rozliczana będzie bez zmian w odniesieniu do obecnego modelu, oraz przelewem split payment, gdzie spłata wierzytelności zostanie rozliczona z należnością wobec faktoranta zgodnie z danymi przekazanymi przez dłużnika w komunikacie split payment, tzn. kwota VAT z komunikatu zostanie przekazana na rachunek VAT klienta, a kwota netto zostanie zaliczona na poczet zobowiązania faktoringowego kontrahenta z tytułu wierzytelności.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku faktoringu odwrotnego. Finansowanie wierzytelności może odbywać się na dotychczasowych zasadach lub z użyciem mechanizmu split payment. Istnieje także możliwość zgłaszania przez klienta do finansowania faktury w kwocie netto, wtedy wypłata środków dla wierzyciela zrealizowana zostanie przelewem zwykłym. W takim przypadku klient samodzielnie będzie opłacać VAT faktury do wierzyciela przed przekazaniem zlecenia do faktora.

Opinia

Magdalena Barczak, prezes Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy związane z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w zakresie podatku VAT.

Regulacje pozostawiają przedsiębiorstwom swobodę wyboru – to nabywca decyduje, czy skorzysta z MPP i wobec których dostawców go zastosuje. Taka sytuacja powoduje możliwość powstania wielu rozwiązań, które mogą być stosowane przez faktorów, zarówno po stronie wypłaty środków do klientów, jak i rozliczania spłat otrzymanych od dłużników.

Optymalnym rozwiązaniem byłby wybór przez faktorów takich rozwiązań, które w jak najmniejszym stopniu wpłyną na płynność klienta oraz na relacje płatnicze między faktorantem a dłużnikiem, czyli rozliczenie faktur powinno przebiegać tak, jakby faktor nie brał w obrocie udziału, a także tak, by było jak najmniej pracochłonne dla klienta.

Dlatego jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy stosowanych w faktoringu, po wejściu w życie MPP będzie model, w którym nabywane faktury będą finansowane przez faktorów w obecnym modelu (bez split payment), spłaty zaś będą obsługiwane odpowiednio do sposobu zapłaty przez klienta, czyli w przypadku zapłaty całości na rachunek faktoranta (bez split payment), uwolniony fundusz gwarancyjny zostanie przekazany na rachunek klienta, zaś w przypadku zapłaty za fakturę przy zastosowaniu MPP, VAT z faktury otrzymany na konto VAT faktora, zostanie przekazany na konto VAT faktoranta, pozostały zaś do zwrotu po odjęciu kwoty przesłanej na rachunek VAT fundusz gwarancyjny trafi na rachunek klienta.

Należy jednak pamiętać, że faktor, jeżeli otrzyma spłatę w MPP, w świetle nowej ustawy odpowiada solidarnie z dostawcą za nierozliczony przez dostawcę podatek VAT (art. 108a 5.), a odpowiedzialność faktora jest wyłączona jedynie w przypadku dokonania przez niego płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub zwrotu otrzymanej płatności (art. 108a 6.). Faktor zwalnia się jednak z odpowiedzialności, gdy dokona płatności na rzecz dostawcy przy zastosowaniu MPP, nawet przed otrzymaniem płatności od nabywcy. Nie ma znaczenia fakt odwrócenia następstwa czasowego zdarzeń. W związku z powyższym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że część faktorów wybierze model, w którym finansowanie nabywanych faktur będzie się odbywało z zastosowaniem MPP.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA