fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

VAT: sądy bronią finansów samorządów

Fotolia.com
Gmina nie musi stosować tzw. prewspółczynnika obowiązującego od 2016 r. do korekty rozliczeń za wcześniejsze lata.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w najnowszym wyroku (III SA/Wa 2543/16), że przepisów dotyczących tzw. prewspółczynnika, które obowiązują od początku 2016 r., nie należy stosować wstecz. Dla gminy, która wygrała spór, oznacza to, że odliczy wyższą kwotę VAT. To kolejny wyrok potwierdzający korzystną dla samorządów linię orzeczniczą.

Sąd rozpatrywał skargę gminy na interpretację dotyczącą rozliczenia do końca 2015 r. Napisała, że ponosi tzw. wydatki mieszane, związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi oraz niepodlegającymi VAT, jak np. zakup energii elektrycznej czy materiałów biurowych. Chciała potwierdzić, że skoro wydatków nie można przyporządkować do czynności opodatkowanych, zwolnionych oraz niepodlegających VAT, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku według proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Od kiedy stosować

Odpowiedź organów podatkowych była negatywna. Uznały, że gmina ma prawo do odliczenia tylko w takim zakresie, w jakim zakupy można przyporządkować do działalności podlegającej VAT. Gmina ma obowiązek przypisania konkretnych wydatków do określonej sprzedaży, z którą wydatki te są związane.

WSA w Warszawie uchylił interpretację. Uznał, że w rozliczeniach za okres przed 1 stycznia 2016 r. gmina ma prawo do korzystniejszej dla niej kalkulacji proporcji zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FPS 9/10). Zdaniem NSA czynności nieopodatkowane nie mają wpływu na proporcję rozliczenia VAT. Gminy mogą więc odliczyć VAT od wydatków związanych jednocześnie z ich działalnością publiczną oraz gospodarczą (np. najmem lub dzierżawą).

Chodzą do sądu

Takie samo stanowisko zajął w podobnej sprawie WSA w Bydgoszczy (I SA/Bd 25/17). Sąd podkreślił, że niekorzystne dla gmin przepisy dotyczące stosowania tzw. prewspółczynnika obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Fiskus nie może zarzucać podatnikom, że nie kierowali się wcześniej tymi kryteriami, skoro nie miały one mocy normatywnej. Podobne orzeczenia wydały m.in. WSA w Gliwicach (III SA/Gl 2482/15), we Wrocławiu (I SA/Wr 2368/14) i Łodzi (I SA/Łd 1332/15).

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Joanna Rudzka, doradca podatkowy, właścicielka kancelarii w Warszawie i Poznaniu

Podobny problem dotyczy wszystkich gmin. Większość z nich nie odlicza VAT od kosztów mieszanych, takich jak np. zakup prądu, wody, gazu czy też materiałów biurowych, gdyż obawiają się sporu z fiskusem. Jednocześnie ryzykują, że regionalna izba obrachunkowa uzna rezygnację z odliczenia podatku za niegospodarność. Zadziwiający jest upór organów podatkowych mimo ugruntowanej już korzystnej dla gmin linii orzeczniczej. Minister finansów wydaje kolejne interpretacje sprzeczne z wieloma wyrokami, w których identyczne stanowisko MF zostało uchylone przez sądy administracyjne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA