fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dotacje na zacieśnianie współpracy i wymianę doświadczeń

Jeszcze tylko do 13 maja będzie prowadzony drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Europa, Europejska Współpraca Terytorialna. Termin rozstrzygnięcia tego konkursu zaplanowano na koniec 2016 roku.

Wnioski o dofinansowanie mają prawo przygotować i składać władze publiczne wszelkich szczebli, instytucje publiczne (podmioty prawa publicznego zgodnie z dyrektywą 2014/24/WE ws. zamówień publicznych), prywatne podmioty non profit posiadające osobowość prawną.

Przygotowując projekt należy pamiętać o tym, że program Interreg Europa nie jest programem infrastrukturalnym, wspiera projekty o charakterze miękkim. Umożliwia unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. W ramach projektów wspierana jest wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji z Unii Europejskiej, Norwegii oraz Szwajcarii.

Współpraca nad wybraną dziedziną polityki, przykładowo tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, pozwala na zaplanowanie zmian w konkretnych instrumentach polityki (np. regionalnym programie operacyjnym). Przykładem wpływu na instrument polityki może być zmiana w systemie zarządzania regionalnym programem operacyjnym, wprowadzenie nowych metod oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów.

Generalnie tematyka programu obejmuje następujące zagadnienia: wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MSP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10 instytucji. Wnioski o dofinansowanie należy przygotować i składać wyłącznie w wersji elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu programu w Lille (Francja).

Więcej informacji, w tym linki prowadzące do podręcznika dla potencjalnych wnioskodawców oraz formularzy wniosku o dofinansowanie można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA