fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie egzekucyjne: trzeba poinformować, co ma być egzekwowane

Fotorzepa, Ryszard Waniek
Brak określenia jedynie formy organizacyjno-prawnej zobowiązanego nie powoduje, że zawiadomienie o zajęciu określonej należności nie spełnia wymogów – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Cel postępowania egzekucyjnego stanowi doprowadzenie do przymusowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego. W sytuacji egzekwowania należności pieniężnych postępowanie egzekucyjne co do zasady powinno doprowadzić do odzyskania świadczenia przez wierzyciela (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1031/13).

Postępowanie egzekucyjne dotyczące należności pieniężnych obejmuje egzekucję z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z praw majątkowych zarejestrowanych w rejes...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA