fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skutki w zakresie VAT umowy pożyczki udzielonej przez gminę

Adobe Stock
Obowiązek gminy wypełniania zadań z zakresu ochrony zdrowia nie jest jednoznaczny z automatycznym wyłączeniem odpłatnego udzielenia pożyczki utworzonemu przez nią podmiotowi leczniczemu z zakresu podatku VAT – uznał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 25 lutego 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.872. 2019.2.IK) rozstrzygnął wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty manipulacyjnej oraz odsetek karnych zastrzeżonych w umowie pożyczki.

Wniosek w omawianej sprawie złożyła gmina (wnioskodawca), posiadająca status czynnego podatnika VAT. W ramach realizacji zadań własnych, gmina udzieliła pożyczki utworzonemu przez siebie podmiotowi leczniczemu o statusie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ), w celu zapewnienia jego płynności finansowej, a tym samym dalszego funkcjonowania podmiotu realizującego zadania publiczne z zakresu opieki zdrowotnej. Środki publiczne na udzielenie pożyczki zostały zabezpieczone w oparciu o uchwałę rady miasta.

W umowie pożyczki zastrzeżono, że oprócz spłaty pożyczki, pożyczkobiorca ma obowiązek uiszczenia jednorazowo opłaty manipulacyjnej stanowiącą 2 proc. nomina...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA