fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

KNF podsumował 2014 rok

Fotorzepa
KNF jest zadowolony z sytuacji polskiego sektora finansowego Rok 2014 był jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej perspektywicznych w Europie - uważa Andrzeja Jakubiaka

Na stronie KNF pojawiło się dziś sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego za ubiegły rok. Otwiera je list Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Zaznacza on, że obecnie sektor finansowy w Polsce jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej perspektywicznych w Europie. Czego potwierdzeniem jest zysk netto sektora bankowego, który sięgnął w ubiegłym roku 16,23 mld zł i był najwyższy w historii, przy średnim współczynniku Tier 1 na koniec 2014 r. na poziomie 14,05 proc. - Siłę banków z Polski na tle banków ze strefy euro potwierdził europejski przegląd jakości aktywów i stress testy – przypomniał przewodniczący. - Skala badania oraz pełne zastosowanie metodyki przeglądu jakości aktywów wykorzystanej przez EBC były inicjatywami własnymi KNF, wyróżniającymi Polskę spośród państw spoza strefy euro. Zaznaczył przy tym, że dodatkowo KNF jako jedyny nadzór w UE dysponowała potencjałem inspekcyjnym do samodzielnego przeprowadzenia badania.

- W celu poprawy jakości standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń KNF wydała rekomendację U ws. Bancassurance – stwierdził Jakubiak. - Przyjęto również założenia rekomendacji W dotyczącej modeli wewnętrznych banków. Pozytywnie rozpatrzono wniosek o utworzenie PKO Banku Hipotecznego, nad podobnymi projektami wspierającymi pozyskiwanie długoterminowego finansowania pracują też inne banki.

Jednocześnie zaznaczył, że w związku z wyczerpaniem się dotychczasowego modelu biznesowego i wdrożeniem pakietu CRD IV/CRR w przełomowym momencie znajduje się środowisko banków spółdzielczych.

Jeśli chodzi o branżę ubezpieczeniową, to w 2014 r. zezwolenie KNF uzyskały dwa nowe zakłady ubezpieczeń, a dwóch z trzech istotnych ubezpieczycieli wykonujących dotychczas działalność poprzez oddział zakładu z innego państwa członkowskiego UE, zadeklarowało zamiar dokonania zmian strukturalnych poprzez utworzenie odrębnych podmiotów z siedzibą w Polsce, podlegających nadzorowi KNF.

Jakubiak wyjaśnił również, że komisja rozpoczęła wydawanie wytycznych dla zakładów ubezpieczeń, wskazania sformułowano ws. reasekuracji, dystrybucji ubezpieczeń, powodzi, IT, a szczególne znaczenia mają wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, komplementarne wobec projektu bezpośredniej likwidacji szkód. Wyzwaniem dla zakładów ubezpieczeń jest przygotowanie reżimu Solvency II, w tym procesy przedaplikacyjne dotyczące modeli wewnętrznych.

Na rynku kapitałowym przyznano licencję dla KDPW_CCP na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP na podstawie rozporządzenia EMIR. Udało się również ustawowo ograniczyć poziom dźwigni oferowanej klientom na rynku forex przez firmy inwestycyjne. W sektorze emerytalnym doszło do regulacyjnego ograniczenia aktywów funduszy emerytalnych oraz do przejęcia zarządzania OFE Warta przez PTE Allianz.

- W zintegrowanym nadzorze szczególnie istotne są projekty międzysektorowe, korzystające z wymiany doświadczeń i informacji – czytamy w liście. - W 2014 r. do wspólnej polityki dywidendowej dołączyły: zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych, udoskonalona i ujednolicona metodyka badania i oceny nadzorczej (BION), wytyczne ws. IT oraz wzrost zainteresowania mediacją jako polubownym sposobem rozwiązywania sporów. Zbudowaliśmy też własne Centrum Przetwarzania Danych (CPD) spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Nie obyło się też bez problemów, co – jak stwierdził przewodniczący w gronie głównych podmiotów nadzorowanych przez KNF, które sięga już 2,7 tysiąca, nie jest niczym szczególnym. Trwa restrukturyzacja sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, konieczna ze względu na wieloletnie zaniedbania i pozostawanie skok przez około 20 lat poza nadzorem KNF. - Niestety koszty naprawy skok ponoszą banki poprzez składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), a pośrednio klienci banków oraz podatnicy. Dotychczasowy rachunek opiewa na około 3,2 mld zł – przyznał Jakubiak. - Po raz pierwszy w historii KNF zakazała wykonywania praw głosu z akcji FM Banku PBP oraz nakazała sprzedaż akcji banku, co było konsekwencją niedotrzymania zobowiązań inwestorskich. Za naruszenia przepisów prawa i interesów klientów odebrano licencję Inventum Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych oraz dwóm domom maklerskim: IDM i First International Traders.

Wciąż nierozwiązana ustawowo pozostaje kwestia ryzyka generowanego przez biura usług płatniczych. W 2014 r. wniesiono rekordową liczbę 19 aktów oskarżenia oraz zapadło najwięcej w historii, tj. 15 wyroków w sprawach z zawiadomień KNF. Rok 2014 był także rekordowy pod względem decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na podmioty z rynku finansowego, których wydano 67. To najwięcej od 2006 r., kiedy powstała KNF i o 16 decyzji więcej niż w 2013 r.

Jakubiak nawiązał też do nieprzyjemnego incydentu związanego z napadem: w minionym roku miało też niestety miejsce zdarzenie bez precedensu w historii nadzoru w Polsce jakim była czynna napaść na Zastępcę Przewodniczącego KNF, której sprawcy zostali ujęci przez policję.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA