fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dotacje na podwarszawskie tereny inwestycyjne

Dotacje na uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, pod kątem potrzeb zgłaszanych przez mały i średni biznes, będą mogły otrzymać gminy tworzące Warszawski Obszar Funkcjonalny. A to za sprawą działania 3.3.1 programu województwa mazowieckiego i konkursu ogłoszonego przez MJWPU.

Zgodnie z regulaminem konkursu nabór wniosków zostanie przeprowadzony w okresie od 28 lutego do 31 maja. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszaru realizacji ZIT WOF (zintegrowane inwestycje terytorialne, warszawski obszar funkcjonalny).

Wsparcie obejmować będzie organizację terenów inwestycyjnych m.in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:

- prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego,

- kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.: budowę lub modernizację sieci zaopatrzenia w wodę, sieci kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, energetycznej, lokalnej sieci teleinformatycznej,

- budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego – wyłącznie jako uzupełniający element projektu,

- zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

Na sfinansowanie takich działań (ściślej tych, które przejdą przez etap oceny formalnej i merytorycznej) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zamierza przeznaczyć 5 mln euro. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 80 proc. Wyniki konkursu mają być znane pod koniec trzeciego kwartału.

Więcej informacji o naborze wniosków, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów, kryteria oceny projektów można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA