Dariusz Filar. Wprowadzenie euro powinno ustabilizować ceny

Rzeczpospolita/Robert Gardziński
Rozpoczyna się proces mocniejszego wiązania ze sobą krajów posiadających wspólną walutę, a kraje jej pozbawione siłą rzeczy znajdą się na obrzeżach UE – mówi były członek rady Polityki Pieniężnej Dariusz Filar.

Rz: Wysokie tempo wzrostu gospodarczego, stosunkowo niska inflacja i stabilna waluta, a także dobra sytuacja budżetu Polski – czy to dobry moment, by myśleć o członkostwie w strefie euro?

Prof. Dariusz Filar: Opublikowany przez Ministerstwo Finansów w lipcu 2017 roku „Monitor konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową" jednoznacznie wskazywał, że Polska spełnia kryteria konwergencji nominalnej. Polski czworobok złożony z poziomu inflacji, długu sektora finansów publicznych, deficytu tegoż sektora oraz wysokości stopy procentowej w pełni mieścił się wewnątrz czworoboku określonego w Maastricht. Co więcej – w zakresie realizacji poszczególnych kryteriów Polska radziła sobie lepiej niż szereg krajów, które są członkami strefy euro. Taka sytuacja jest sukcesem, ale równocześnie powinna być traktowana jako wyzwanie dla polityki fiskalnej i pieniężnej; dzisiaj spełniamy kryteria, ale musimy prowadzić obie polityki w taki sposób, by kryteria spełnione były również w przyszłości. Moc...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL