fbTrack
REKLAMA

Finanse

Zmiany w PIT 2020 – podsumowanie z PITax.pl Łatwe Podatki

Pixabay.com
Rok 2020 przynosi szereg istotnych zmian w PIT. Najważniejsze z nich będą miały wpływ na rozliczenia podatku dochodowego większości podatników w Polsce. Zmiany podatkowe omówione poniżej należą do tej kategorii i warto zwrócić na nie uwagę jeszcze przed przystąpieniem do pracy nad deklaracją PIT 2020.

Nowa skala podatkowa w PIT i kwota zmniejszająca podatek

Od 2020 roku, zamiast 18-procentowej stawki podatku, obowiązywać będzie 17-procentowa. 

Jednak ze względu na fakt, że odpowiednie przepisy weszły w życie w trakcie roku 2019 – w rozliczeniach za rok 2019 należy stosować 17,75% stawkę podatku. Obniżka podatku o 1% będzie miała miejsce dopiero w rozliczeniach za rok 2020.

W rozliczeniu rocznym za 2019 r. obowiązuje następująca skala podatkowa:

Kwota zmniejszająca podatek* w rozliczeniach PIT za  2019 r. wynosi:

  1. dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł – 1 420 zł;
  2. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł – 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł;
  3. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł – 548 zł 30 gr;
  4. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł – 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł;
  5. dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 127 000 zł – brak kwoty zmniejszającej podatek.

 

Obniżka podatku o 1% będzie stosowana dopiero w rozliczeniach za rok 2020.  Jednak pracodawcy już od października 2019 są obowiązani pobierać od pracowników 17% podatek, a podatnik w swoim rozliczeniu rocznym powinien obliczyć podatek z uwzględnieniem stawki podatku na poziomie 17,75%. Oznacza to, że jeśli urzędy skarbowe będą liczyć podatek w ten sposób (a prawdopodobnie tak się stanie), podatnicy mogą mieć do czynienia z niedopłatą w rocznych zeznaniach PIT.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że zmniejszenie stawki podatku o 1% przyniesie obniżkę podatku o 6%. Według udostępnionych wyliczeń w przypadku pensji minimalnej (2 250 zł) podatnik zyska 472 zł rocznie.

Podatnikom gubiącym się w zawiłościach prawa dot. rozliczeń PIT polecamy program autorstwa PITax.pl Łatwe Podatki, który umożliwia rozliczenie PIT online w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych wskaźników, a także z możliwością wysłania PIT przez Internet bezpośrednio do Ministerstwa Finansów.

Bez PIT dla młodych, czyli zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia

Z podatku zostały zwolnione osoby, które mają mniej niż 26 lat i w roku 2020 ich przychód z umów o pracę i umów zlecenia z firmą nie przekroczył 85 528 zł (w 2019 – 35 636,67 zł). W przypadku wyższych zarobków jedynie nadwyżka (ponad 85 528 zł – za rok 2020, ponad 35 637 zł – za rok 2019) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ulga bez PIT dla młodych nie zwalnia z opłacania składek społecznych i zdrowotnych. Składki płacone od dochodu zwolnionego należy wykazać w PIT rocznym, jednak nie podlegają one odliczeniu od dochodu (składki społeczne) i od podatku (składki zdrowotne). Można je natomiast uwzględnić przy obliczaniu dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci.

Zwolnienie przysługuje do ukończenia 26 roku życia – istotna jest przy tym data wypłaty. Jeśli pracownik otrzyma wypłatę po ukończeniu 26 roku życia – nie przysługuje mu prawo do zwolnienia z PIT. Przykładowo pracownik, który ukończył 26 lat 10 marca, a 11 marca otrzymał wypłatę za luty, nie może skorzystać ze zwolnienia z PIT.

Wypłata w dniu 26 urodzin podlega zwolnieniu z PIT – wyjaśnia Ministerstwo Finansów, argumentując, że do obliczenia wieku należy stosować przepisy dotyczące terminów z Ordynacji Podatkowej, a nie z kodeksu cywilnego. Art. 12, $4 Ord.pod. – „[...] terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień”.

Należy tutaj zaznaczyć, że zwolnienie z podatku dla młodych obowiązuje niezależnie od liczby umów, czy płatników. Może się okazać, że przychody młodego podatnika z jednej umowy mieszczą się w limicie zwolnienia podatkowego, podobnie jak przychody z drugiej umowy. Natomiast po zsumowaniu kwot z obu umów, wynagrodzenie okazuje się przewyższać wskazany wyżej limit. 

Nadwyżkę ponad kwotę ograniczającą prawo do zwolnienia dla młodych, należy wykazać w rozliczeniu rocznym PIT. Może się to okazać kłopotliwe dla osoby wypełniającej PIT samodzielnie, ponieważ nie wystarczy w tym przypadku przepisać danych z PIT-11, ale odpowiednie kwoty należy obliczyć samodzielnie. Tak samo należy postąpić przy uwzględnianiu składek – aby poprawnie je wykazać, trzeba uwzględnić ich procentowy udział w danej kategorii.

Ministerstwo Finansów podaje, że dzięki zastosowaniu tego rozwiązaniu w przypadku minimalnego wynagrodzenia (2 600 zł za 2020 rok) miesięczny zysk  dla młodego podatnika wyniesie 121 zł.

Wyższe koszty uzyskania przychodu

Od 2020 roku, czyli w rozliczeniach za 2019 rok podatnikom przysługują wyższe koszty uzyskania przychodu. 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU W ROZLICZENIACH ROCZNYCH ZA 2020 (PIT składany w roku 2021)

Powyższe zmiany wpływają na kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu a w rezultacie na wysokość podatku do zapłaty. Im wyższe koszty uzyskania przychodu, tym niższy jest dochód, od którego należy odprowadzić podatek. 

Mikrorachunek podatkowy zamiast konta bankowego urzędu skarbowego  
 

Od 2020 roku za należności z tytułu podatku PIT, VAT i CIT można zapłacić tylko za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego. Mikrorachunek można wygenerować na stronie rządowej lub otrzymać w każdym urzędzie skarbowym.

Niewątpliwą zaletą mikrorachunku podatkowego jest prostota zapłaty podatku  PIT, CIT i VAT na jeden, stały rachunek – bez oddzielnych kont dla każdego rodzaju podatku. Mikrorachunek zawsze będzie ten sam, nawet jeśli podatnik zmieni miejsce zamieszkania lub właściwość urzędu skarbowego.

Mikrorachunek jest generowany na podstawie PESEL lub NIP podatnika. Jeśli podatnik ma zarówno PESEL, jak i NIP, należy posługiwać się mikrorachunkiem na podstawie NIP.

Należności z innych tytułów niż PIT, VAT, CIT, np. mandaty i PCC wpłacać należy na dotychczasowe numery rachunków bankowych. Podobnie jest ze zwrotem podatku –  zostanie przekazany na stare rachunki bankowe.

Mikrorachunek podatkowy stał się kolejnym pretekstem do oszustw i wyłudzeń. Wiele osób otrzymuje SMS-y, w których nadawca podszywający się pod urzędnika informuje o tym, że podatnik ma zadłużenie na rachunku i powinien je spłacić w określonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, to sprawa zostanie przekazana do komornika. W treści SMS jest również podany link, za którego pośrednictwem można dokonać płatności.

Powyższe działanie jest próbą wyłudzenia lub włamania się do konta bankowego. Skarbówka nigdy nie prosi podatników o przelew przez SMS.

Administracja skarbowa nie jest nadawcą tych wiadomości. W komunikacie MF czytamy: “Otwieranie linków zamieszczonych w takich wiadomościach oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Użytkownik może trafić na spreparowany system szybkich płatności, który w rzeczywistości pozwala atakującym przejąć dane logowania do bankowości ofiary.”

Ministerstwo Finansów ostrzega ponadto przed próbami korzystania z innych stron (poza stroną rządową – www.podatki.gov.pl) do generowania mikrorachunku, jak i przed dokonywaniem jakichkolwiek płatności na  numery kont, które zostaną podatnikowi przesłane e-mailem lub w formie wiadomości SMS.

Źródła:

* Kwota wolna od podatku, PITax.pl. Dostępny na: https://www.pitax.pl/wiedza/przepisy-i-wskazniki/kwota-wolna-od-podatku/

** Tabele na podstawie danych dostarczonych przez: PITax.pl

Materiał Promocyjny 

REKLAMA