fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

FIRMA Prawo i podatki

Praca zdalna – czy pracodawca zwróci nam za prąd?

Praca zdalna to także wyższe opłaty za prąd.
Praca zdalna to także wyższe opłaty za prąd. Kto ma je pokryć? Źródło: Adobe Stock
Praca zdalna to z jednej strony niższe koszty dojazdów do pracy, a z drugiej wyższe opłaty za prąd. Co począć z tymi ostatnimi?

Pytanie:

Czy pracodawca powinien zwracać pracownikowi pracującemu zdalnie, część ponoszonych przez niego opłat za prąd, jeżeli wskazał on na podstawie otrzymanych faktur od dostawcy prądu wzrost jego zużyć po rozpoczęciu pracy zdalnej?

 Odpowiedź:

W wyniku świadczenia pracy zdalnej przez pracownika w domu, przy wykorzystaniu np. laptopa, zawsze pojawią się koszty związane z wykonywaniem przez niego zleconych zadań, jak np. zwiększone opłaty za energię elektryczną.

W obecnie obowiązujących przepisach nie ma regulacji, które wprost rozstrzygałyby kwestię ponoszenia kosztów mediów powstałych w związku ze świadczeniem przez pracownika pracy w tym trybie. Pracodawca nie ma zatem obowiązku zwrotu takich kosztów. Co prawda, zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. z 16 października 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zobowiązany jest zapewnić pracodawca. Nie sposób jednak uznać, aby kwestia zużycia energii mieściła się w tych kategoriach. Z drugiej strony, trudno za prawidłowe potraktować przerzucanie przez pracodawcę na pracownika kosztów powstałych w wyniku wykonywania przez niego pracy zdalnej.

Z uwagi na powyższe, najlepszym rozwiązaniem jest zawieranie przez pracodawców z pracownikami porozumień dotyczących warunków wykonywania pracy zdalnej, bądź regulowanie szczegółów jej wykonywania przez pracodawców w regulaminie pracy zdalnej. W takich dokumentach precyzyjnie można uregulować m.in. kwestię ponoszenia kosztów pracy zdalnej związanej właśnie ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej.

Niewątpliwie, trwająca pandemia COVID-19 pokazała, że konieczne jest szczegółowe (a nie tylko ogólne, jak ma to miejsce dotychczas) uregulowanie kwestii pracy zdalnej w przepisach prawa. Stąd też, na horyzoncie pojawił się już projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, zawierający proponowane rozwiązania dotyczące pracy zdalnej. Prace nad nowelizacją kodeksu trwają.

Michał Zadka, radca prawny z Kancelarii SQUARE. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Źródło: firma.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA