fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

FIRMA Prawo i podatki

W przyszłym roku polskie firmy skorzystają z estońskiego CIT

Z nowych zasad opłacania podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. estońskiego CIT, będzie mogło skorzystać ok. 200 tys. spółek kapitałowych w Polsce. Źródło: Adobe Stock
Już 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy, które do polskiego porządku prawnego wprowadzą nowe zasady rozliczania CIT przez przedsiębiorstwa. To model przetestowany już w Estonii.

Z nowych zasad opłacania CIT będzie mogło skorzystać ok. 200 tys. spółek kapitałowych w Polsce. Tak wynika z obliczeń Ministerstwa Finansów. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że te firmy będą mogły zachować w swoich budżetach kwoty, które normalnie musiałyby wpłacić skarbówce z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Będą jednak pewne warunki do spełnienia.

Będą dwie drogi

Estoński CIT to brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie. Dzięki temu firmy nie będą musiały prowadzić rachunkowości i składać deklaracji.

Nowy model CIT będzie mógł być stosowany w dwóch wariantach w praktyce. Pierwszy to „pełny” model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów, tak jak w Estonii.

Drugi to specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny. Przedsiębiorca będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób osiągnie podobny cel ekonomiczny, ale przy zachowaniu klasycznych rozliczeń CIT.

Kto skorzysta z estońskiego CIT?

Rozwiązanie skierowane będzie do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych). Podstawowe kryterium dotyczy przychodów spółki, które nie będzie mogło przekroczyć 50 mln zł. Z danych resortu finansów wynika, że prawie 97 proc. wszystkich spółek kapitałowych w Polsce spełnia to kryterium.

Ponadto, z estońskiego CIT skorzystają tylko te spółki, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Które spółki skorzystają z estońskiego CIT?

Z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i resortu finansów wynika, że z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki:

– nie posiadające udziałów w innych podmiotach,

– zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,

– których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,

– wykazujące nakłady inwestycyjne.

Wszystkie te kryteria firma będzie musiała spełnić łącznie.

Jak długo można korzystać z estońskiego CIT?

Ważne jest jednak to, że estoński CIT będzie rozwiązaniem ograniczonym czasowo. Podatnik będzie mógł wybrać ten system na 4 lata i będzie mógł go przedłużyć na kolejne czteroletnie okresy.

Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca nadal będzie spełniał kryteria, które zostaną określone w ustawie. Przekroczenie przez przedsiębiorcę progu 50 mln zł w trakcie czteroletniego okresu nie wykluczy go z systemu estońskiego.

Źródło: firma.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA