fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

FIRMA Prawo i podatki

Koronawirus. Obniżenie pensji o połowę i postojowe

Adobe Stock
Pracodawcy w ramach walki ze skutkami koronawirusa będą mogli wysłać pracowników na postojowe i obniżyć im pensję.

To jedno z rozwiązań w zakresie prawa pracy, które przewiduje projekt przepisów tarczy antykryzysowej 4.0, który jest obecnie w Sejmie.

Niższy wymiar pracy lub przestój

Nowo dodawane przepisy na podstawie tarczy 4.0 wprowadzą możliwość skorzystania przez przedsiębiorstwa z instrumentów takich jak:

1)            obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem, oraz

2)            objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ważny iloraz

Ważne jest jednak to, że aby pracodawca z omawianych opcji skorzystał, musi u niego wystąpić istotny wzrost obciążenia funduszem wynagrodzeń w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń będzie definiowane jako zwiększenie ilorazu dwóch wartości:

1)            kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy, oraz

2)            przychodów ze sprzedaży towarów lub usług

– z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę, przypadającego od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę ze wskazanego uprawnienia (opcja 1 lub 2).

Aby wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, iloraz ten będzie musiał wzrosnąć nie mniej niż o 5 proc. w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca bazowego. Przy tym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie będzie zaliczać się kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie obecnie już obowiązujących regulacji – w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

Tarcza 4.0 precyzuje dodatkowo, że ze wspomnianych opcji skorzystają wyłącznie pracodawcy, u których opisany iloraz ze wskazanego miesiąca wynosi nie mniej niż 0,3. Innymi słowy udział kosztów wynagrodzeń w przychodach musi we wskazanym miesiącu wynosić więcej niż 30 proc. Według projektodawców, przedsiębiorcy, których działalność charakteryzuje się tak wysokim udziałem funduszu płac w stosunku do bieżących przychodów, są szczególnie narażeni w okresie spadku popytu na oferowane przez nich towary i usługi. Projektowana regulacja ma im zapewnić dodatkową elastyczność wymaganą w czasach dekoniunktury.

Ile można stosować te rozwiązania?

Warto też podkreślić, że obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym będzie miało zastosowanie w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym wspomniany iloraz uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105 proc. ilorazu z miesiąca bazowego. Oznacza to, że instrumenty te będą mogły mieć zastosowanie jeszcze przez pół roku od miesiąca, w którym iloraz wskazujący na obciążenie funduszu wynagrodzeń wróci do poziomu poniżej progu, który pozwolił na ich zastosowanie. Mechanizm ten ma bowiem dać przedsiębiorcom czas na odbudowę strat po kryzysie z zachowaniem zwiększonej elastyczności.

Choć w projekcie zastrzeżono, że stan ten nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawca będzie miał również możliwość wcześniejszego przywrócenia czasu pracy obowiązującego przed obniżeniem lub zakończenia postoju ekonomicznego pracownika, który był nim objęty.

Ważne: Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym nie będzie wykluczać możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń, jeżeli spełnione będą przesłanki ustawowe.

Źródło: firma.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA