fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2017

Pomoc dla podkarpackich firm

Podkarpackie firmy mogą też korzystać z programu „inteligentny rozwój”.
Fotorzepa/ Łukasz Solski
Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu regionalnego, ale i z programów krajowych, w tym z „Polski wschodniej".

Podkarpaccy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje z programu regionalnego i wszystkich programów krajowych na lata 2014–2020. W przypadku tego pierwszego, 31 sierpnia odbędzie się szkolenie beneficjentów I osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", których projekty wybrano do dofinansowania w ramach konkursu 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ: Rozwój MŚP (de minimis). Szkolenie odbędzie się w godzinach 9–12.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

To informacja dla przedsiębiorców już z dotacjami, a ci, którzy chcą je dopiero pozyskać, informacje o aktualnych konkursach w programie dla Podkarpacia mogą znaleźć na www.rpo.podkarpackie.pl.

 

Wkrótce i pożyczki

Pomoc dla firm z programu regionalnego to nie tylko dotacje. Pod koniec IV kwartału br. lub na początku I kwartału 2018 r. mają też być już dostępne preferencyjne pożyczki i poręczenia. Władze regionu zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, w myśl której Podkarpackie przekazało bankowi w zarząd 193,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 24,8 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pieniądze z EFRR posłużą wsparciu mikro-, małych i średnich firm poprzez instrumenty finansowe właśnie w formie pożyczek i poręczeń. Z kolei środki z EFS mają posłużyć wsparciu rozwoju przedsiębiorczości. Stąd odbiorcami pomocy będą mikro-, małe i średnie firmy bądź też osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo w wieku od 30. roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym rolnicy oraz członkowie ich rodzin prowadzący gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa. W obu schematach pomocy BGK wybierze w przetargu pośredników finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, banki komercyjne i spółdzielcze), które już bezpośrednio zaoferują firmom lub pozostałym beneficjentom finansowanie zwrotne. 4 lipca br. BGK ogłosił przetarg na wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego Pożyczka Standardowa. Teraz trwa procedura ich wyboru. W rezultacie środki dla przedsiębiorców powinny być dostępne pod koniec IV kwartału lub na początku I kw. przyszłego roku.

Polska wschodnia

Poza programem regionalnym najbliżej podkarpackim firmom do krajowego – de facto makroregionalnego – kierowanego do pięciu wschodnich województw, w tym do Podkarpackiego, programu operacyjnego „Polska wschodnia" (POPW). Aktualnie trwa w nim pięć konkursów dla firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Do 31 sierpnia wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mogą składać przedsiębiorcy zainteresowani tworzeniem tzw. produktów sieciowych. Chodzi o przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotową do sprzedaży ofertę. O te granty mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja firm składające się z co najmniej trzech przedsiębiorców z sektora MŚP. W dotychczasowych dwóch konkursach PARP wybrała cztery projekty. Są to: „Centrum Nauki Digital Knowlege Village II – Borki Nature and Science Park", „Centrum Rekreacji Pojezierza Iławskiego", „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski wschodniej" oraz „Wdrożenie przez konsorcjum MŚP proekologicznego, innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólną marką Polski Kamień".

Również do 31 sierpnia podkarpaccy przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać do PARP projekty dotyczące umiędzynarodowienia (internacjonalizacji) ich firm. To dwuetapowy schemat pomocy. W pierwszym etapie chodzi o zapewnienie firmom usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją ich działalności (chodzi m.in. o analizę możliwości eksportowych firmy, koncepcję wejścia na rynek zagraniczny i rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej – organizacji działu eksportu, logistyki itp.). W drugim etapie wsparcie jest ukierunkowane na zapewnienie firmom dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego opracowanego na I etapie. Na tym etapie firmy mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz na koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. W obu tych przypadkach łączna wartość tych kosztów nie może przekroczyć 20 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór projektów w konkursie obejmujący obydwa etapy kończy się 31 sierpnia. Nieco dłużej, bo do 29 września br., można składać wnioski w drugim konkursie dotyczącym tylko drugiego etapu. Jednak aplikować mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I etapu działania.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą też ubiegać się o dotacje na wzornictwo przemysłowe (również z POPW). – Projekty w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych też są podzielone na dwa etapy. Pierwszy to przeprowadzenie audytu, a drugi to wdrożenie strategii – tłumaczy Izabela Wójtowicz, dyrektor departamentu wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach w PARP. Aktualnie, aż do 31 maja 2018 r., PARP przyjmuje wnioski dotyczące wdrożenia strategii wzorniczej. Na ten cel przedsiębiorca może pozyskać nawet 3 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70 proc. Z kolei 13 września br. ruszy kolejny nabór na I etap, czyli audyt. Pozwala on zdiagnozować sytuację w firmie i opracować nową strategię wzorniczą zawierającą rekomendację dalszych działań. Na tym etapie można otrzymać do 100 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85 proc.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: a.osiecki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA