fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2017

Dotacje dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur w ramach „Polska Wschodnia"

Polska Organizacja Turystyczna
Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogą sięgać po dotacje z nowego programu regionalnego, programu „Polska wschodnia" i innych programów krajowych.

Dodatkowo, jak piszemy na >R1 wkrótce, bo już na początku przyszłego roku, dla przedsiębiorców dostępna też będzie pokaźna pula (prawie 300 mln zł) zwrotnej pomocy finansowej w postaci pożyczek (te będą pierwsze), poręczeń i wejść kapitałowych.

Oferta tych form pomocy będzie zróżnicowana. Przedsiębiorcy będą mieli do wyboru cztery rodzaje pożyczek, dwa rodzaje wejść kapitałowych i poręczenia. W przypadku pożyczek chodzi o: pożyczkę inwestycyjną w ramach poddziałania 1.3.3 regionalnego programu operacyjnego, pożyczkę obrotową w powiązaniu z celami inwestycyjnymi, pożyczkę inwestycyjną w ramach poddziałania 1.5.3 oraz pożyczkę z premią (to instrument mieszany, łączący finansowanie zwrotne z bezzwrotnym w postaci subsydiowania odsetek). Wejścia kapitałowe będą dostępne w obu poddziałaniach.

Budżety wybranych instrumentów w pierwszej cześci Programu Regionalnego Województwa Warmińska-Mazurskiego na lata 2014-2020, w których firmy są w katalogu beneficjentów, w mln euro.

Konkurs w RPO

Do 16 sierpnia, mikro-, małe i średnie firmy z województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich grupy (w tym porozumienia, sieci, konsorcja) mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu regionalnego w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat A. Chodzi o system mazurskich kart turystycznych w systemie sail pass. Dotacje wesprą realizację przedsięwzięć wynikających z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia" zmierzające do stworzenia na podstawie technologii informacyjno-komunikacyjnych systemu zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z organizacją systemu.

Ponadto dofinansowane zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców. Budżet konkursu to 8,5 mln zł. Maksymalne dopuszczalne dofinansowanie projektu to 50 proc. wydatków kwalifikowanych. Wnioski przyjmuje Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego (WMARR).

Polska Wschodnia

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogą też składać wnioski w kilku konkursach prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW) kierowanym do pięciu wschodnich województw, w tym do warmińsko-mazurskiego. W pierwszym rzędzie (nabór trwa do 31 sierpnia) przedsiębiorcy z regionu mogą starać się o dotacje, choć wyłącznie jako konsorcja składające się z co najmniej trzech przedsiębiorców z sektora MŚP, na tworzenie tzw. produktów sieciowych. To przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotową do sprzedaży ofertę. Inwestycje te mają nieść ze sobą nowe miejsca pracy, gdyż jednym z kryteriów, który muszą spełnić projekty, jest utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy.

Wybrane dotąd przez PARP projekty to: „Centrum Nauki Digital Knowlege Village II – Borki Nature and Science Park", „Centrum Rekreacji Pojezierza Iławskiego", „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski wschodniej" oraz „Wdrożenie przez konsorcjum MŚP proekologicznego, innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólną marką Polski Kamień".

Także do 31 sierpnia przedsiębiorcy mogą starać się o granty na umiędzynarodowienie pracy ich firm (działanie 1.2 PO PW „Internacjonalizacja MŚP", I+II etap). Chodzi o projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z umiędzynarodowieniem działalności wnioskodawcy.

Gdzie po informacje

Budżet konkursu to 200 mln zł. To pieniądze m.in. na pokrycie kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych oraz na zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Jak przypomina Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP firmy z sektora MŚP z Warmii i Mazur mogą się też ubiegać o dotacje na wzornictwo przemysłowe. Dotowane w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych projekty są podzielone na dwa etapy. Pierwszy to przeprowadzenie audytu wzorniczego, a drugi to wdrożenie strategii wzorniczej.

I tak od 29 czerwca br. aż do 31 maja 2018 r., PARP przyjmuje wnioski ws. wdrożenia strategii wzorniczej. Na ten cel przedsiębiorca może pozyskać nawet 3 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70 proc.

A już wkrótce, bo od 13 września ruszy kolejny nabór na I etap, czyli audyt wzorniczy. Pozwala on zdiagnozować sytuację w firmie i opracować nową strategię wzorniczą, zawierającą rekomendację dalszych działań. Na tym etapie można otrzymać do 100 tys. zł.

Przedsiębiorcy mogą udać się na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Konkursy planowane dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich", organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie. Odbędzie się ono 29 sierpnia w godzinach 10–13 w hotelu Park przy al. Warszawskiej 119 w Olsztynie. Poprowadzą je eksperci z WMARR.

Pierwsza część zostanie poświęcona działaniom wdrażanym właśnie przez WMARR i ofercie pożyczkowej Regionalnego Funduszu Pożyczkowego działającego w strukturach WMARR. W drugiej części zaprezentowane zostaną informacje o konkursach w programach operacyjnych: „Inteligentny Rozwój" i „Polska wschodnia".

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 25 sierpnia do godz. 15.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: a.osiecki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA