fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2016

Unijne pożyczki i poręczenia we współpracy z BGK w ramach JEREMIE 2 na Opolszczyźnie

www.sxc.hu
Już dziewiąty region zaoferuje nowe unijne pożyczki i poręczenia we współpracy z BGK.

Województwo (tak jak już wcześniej osiem innych) zdecydowało się na dystrybucję nowej zwrotnej pomocy finansowej w modelu JEREMIE 2. To mechanizm, który polega na przekazaniu określonej kwoty pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego w zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank pełniąc rolę tzw. menedżera funduszu funduszy będzie zarządzał tymi pieniędzmi i wybierze pośredników finansowych (np. banki komercyjne i spółdzielcze, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), którzy zaoferują sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw oraz innym wskazanym odbiorcom preferencyjne pożyczki i poręczenia.

Ponad 300 mln zł

Na inwestycje i rozwój przedsiębiorczości z Opolszczyzny trafi łącznie 336 mln zł. W ramach łącznej kwoty przeznaczonej na finansowanie zwrotne 286 mln zł będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a ponad 50 mln zł stanowić będą środki wnoszone przez pośredników finansowych. – To bardzo ważne pieniądze w opolskim regionalnym programie operacyjnym. Przeznaczone są na pożyczki i poręczenia, a to oznacza, że będą pracować na rzecz przedsiębiorców wiele lat służąc rozwojowi firm, a przez to również rozwojowi naszej gospodarki – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

– Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie zarządzania środkami przeznaczonymi na instrumenty finansowe jest na tyle atrakcyjna, że chcą z niej skorzystać kolejne regiony. Z przebiegu przygotowań wnioskujemy, że do dziewięciu województw, które już podpisały umowy i będą wraz z BGK realizowały swoje programy, dołączą wkrótce kolejne – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK. Jak dodaje, regionów, które będą współpracowały z BGK w okresie 2014-2020 poprzez inicjatywę JEREMIE 2 ma być ostatecznie aż 15. – Jeszcze w grudniu podpiszemy umowę z Małopolską. A z kolejnymi pięcioma regionami w przyszłym roku – zapowiada Cieszyński. Jedynym województwem, które nie będzie współpracowało z BGK jest Śląsk. Regiom zaoferuje jednak pieniądze zwrotne ze swojego nowego programu regionalnego, tyle że we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Marszałek Buła tłumacząc, dlaczego teraz region wiąże się z BGK (w okresie 2007-2013 Opolskie również oferowało pomoc zwrotną, ale w modelu bez menedżera funduszu funduszy) odpowiada, że wynika to z kilku powodów. – Po pierwsze w poprzednim okresie nie wdrażaliśmy instrumentów zwrotnych na tak dużą skalę. Wtedy było to 100 mln zł, teraz jest ponad trzy razy tyle. Bez skutecznego i doświadczonego operatora byłoby nam trudno zarządzać taką pulą. Po drugie, ważne jest to, kto na bardzo konkurencyjnym rynku usług finansowych dysponuje kapitałem w postaci dobrych, rzetelnych klientów. Po trzecie, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Rozwoju, które chce stworzyć trwały i jednolity system dystrybucji zwrotnej pomocy finansowej dla sektora MŚP, który będzie działał także po 2020 roku – tłumaczy marszałek Buła.

Nie tylko firmy

W ramach współpracy z samorządem województwa opolskiego BGK podpisał umowy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Opolskie uruchamia bowiem zwrotne formy finansowania z pieniędzy unijnych na rzecz rozwoju MŚP, ale także wsparcia inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Pieniądze będą więc dostępne dla przedsiębiorstw, ale też wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób bezrobotnych. – Kluczową grupę odbiorców pomocy stanowią przedsiębiorcy. Do sektora MŚP trafi 275,8 mln zł – zaznacza Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Pieniądze w postaci preferencyjnych pożyczek i poręczeń mają umożliwić finansowanie:

- kapitału zalążkowego na rozruch oraz rozszerzenie działalności gospodarczej, w tym nie tylko podstawowej, ale także na realizację nowych projektów czy przechodzenie na nowe rynki i rozwiązania;

- budowy, rozbudowy i zakupu wyposażenia przez MŚP dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej regionu;

- kosztów tworzenia i poszerzania zdolności przedsiębiorstw do rozwoju produktów i usług;

- kosztów inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszania zapotrzebowania na energię w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

- kosztów inwestycji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej przez MŚP;

- kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA