fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2016

Program operacyjny „Inteligentny rozwój" wsparciem w rozwoju biznesu

123rf.com
Pieniądze unijne i krajowe z programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" posłużą wsparciu innowacyjnych przedsiębiorstw w formie funduszu gwarancyjnego.

Fundusz utworzy jedyny bank państwowy, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wchodzący w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. BGK podpisał już ze Skarbem Państwa (reprezentowanym przez resorty rozwoju i finansów) umowę na jego utworzenie. Fundusz gwarancyjny został zasilony pulą 643 mln zł z budżetu programu operacyjnego „Inteligentny rozwój", w tym 525 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a 118 mln zł to wkład krajowy.

Pieniądze te zostaną wykorzystane do udzielania mikro, małych i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) gwarancji spłaty kredytów. Pomoc ta ułatwi dostęp do finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorców z sektora MŚP, prowadząc do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Przy zakładanym mnożniku finansowym w wysokości 3, wkład finansowy Unii Europejskiej przeznaczony na wsparcie pozwoli na udzielenie gwarancji o wartości 1,4 mld zł, a tym samym na zabezpieczenie akcji kredytowej o wartości ok. 1,7 mld zł.

Udział banków komercyjnych

Gwarancje ze środków programu „Inteligentny rozwój" będą udzielane w ramach limitów udostępnionych poszczególnym bankom kredytującym w ramach umów portfelowych. Gwarancje funduszu będą zabezpieczać kredyty w złotych, udzielone zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku kredytującym przedsiębiorcom z sektora MŚP spełniającym kryteria kwalifikowalności. Gwarancje będą nieodpłatne, zabezpieczą do 80 proc. kapitału kredytu na kwotę do 10 mln zł i na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Pomoc de minimis

Wsparcie gwarancyjne udzielone firmom z sektora MŚP stanowić będzie pomoc de minimis albo pomoc publiczną w wysokości odpowiadającej ekwiwalentowi dotacji brutto wyliczonemu przy pomocy przyjętej metodologii.

Okres realizacji projektu rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i zakończy 31 grudnia 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego zakłada, że umowy portfelowe z bankami zawrze pod koniec lutego 2017 r. Następnie banki komercyjne będą udzielały przedsiębiorcom gwarancji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA