fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2016

Osiem województw powierzyło BGK zarządzanie pomocą zwrotną dla firm z programów unijnych

Bloomberg
Kolejne województwa powierzają bankowi zarządzanie pomocą zwrotną dla firm z programów regionalnych.

Chodzi o pieniądze z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, które marszałkowie wydzielili na zwrotne wsparcie finansowe w formie m.in. pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych do mikro, małych i średnich firm. W poprzednim okresie taką ofertę finansowego wsparcia sektora MŚP miały wszystkie województwa, choć przyjmowały one różne modele dystrybucji tej pomocy. Jednym z nich była tzw. inicjatywa JEREMIE (model z funduszem powierniczym), którą realizowało w latach 2007-2013 siedem regionów, z czego sześć we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako menedżerem funduszu powierniczego.

Model ten polega na tym, że władze województwa zawierają umowę z BGK, który otrzymuje w zarząd określoną pulę pieniędzy z programu regionalnego na finansowanie zwrotne sektora MŚP. Następnie bank wybiera tzw. pośredników finansowych, którymi mogą być: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki komercyjne i spółdzielcze oraz instytucje otoczenia biznesu. I to one po zawarciu umów z BGK oferują już bezpośrednią pomoc finansową np. w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń przedsiębiorcom z sektora MŚP z danego regionu. Na taki model, zwany obecnie JEREMIE 2, zdecydowało się już osiem z szesnastu regionów.

Ósemka z umowami

Pierwszymi województwami, które zawarły umowy z BGK, były odpowiednio: pomorskie, wielkopolskie i łódzkie. Następnie w ich ślady poszło zachodniopomorskie, a w ubiegłym tygodniu dołączyła kolejna czwórka: Podlasie, Dolny Śląsk. Lubelszczyzna i Podkarpacie. Tylko do tych trzech ostatnich regionów trafi prawie 1,5 mld zł dla firm. Jednak to umowa z Podlaskim jest szczególna.

– W poprzedniej perspektywie finansowej współpracowaliśmy z sześcioma regionami. Umowa z województwem podlaskim jest pierwszą w tej perspektywie z województwem, z którym wcześniej nie współpracowaliśmy – tłumaczy Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

– Umowa, którą podpisaliśmy, to bardzo ważny element wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pozwala uruchomić duże środki, które będą pracowały dla dobra województwa. Cieszymy się, że te działania będzie wdrażał tak doświadczony partner, jakim jest BGK – mówi Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Po Podlasiu na współpracę z BGK zdecydowały się Lubelskie, Dolnośląskie (współpracowało z BGK w latach 2007-2013) i Podkarpackie. Umowy z nimi, tak jak z Podlaskim, bank zawarł na okres od listopada 2016 r. do grudnia 2023.

Na Podkarpaciu pula wyniesie 257,05 mln zł (w tym 218 mln zł z UE), w Lubelskim 425,85 mln zł (362 mln zł z UE), a w Dolnośląskim 757,96 mln zł (642 mln zł z UE). Pieniądze te trafią głównie na inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ale odbiorcami mogą być też m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz bezrobotni planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. z poręczeń, pożyczek obrotowo-inwestycyjnych, mikropożyczek, pożyczek inwestycyjnych i pożyczek na wdrożenie wyników działalności badawczo-rozwojowych, a także wejść kapitałowych.

Wspierane będą również inwestycje poprawiające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach i budownictwie mieszkaniowym, prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz projekty obejmujące rozwój lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Pomoc trafi też na tworzenie nowych miejsc pracy.

– Wybraliśmy do dofinansowania projekty dotyczące uruchomienia wsparcia w formie mikropożyczek, pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców. W sumie to ok. 757 mln zł, które będzie można przeznaczyć na rozwój działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców. Wsparcie obejmie przedsiębiorców oraz osoby pozostające bez pracy. Szacujemy, że z pomocy może skorzystać nawet kilka tysięcy beneficjentów – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Kolejni dołączą

Na umowach z połową województw BGK nie zamierza poprzestać. – Nasz plan jest bardzo ambitny. Docelowo chcemy podpisać umowę z 13 regionami, z czego 10 w tym roku – zapowiada Cieszyński.

– W pozostałych regionach trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem instrumentów finansowych do końca bieżącego roku. Ministerstwo aktywnie wspiera te działania i oczekuje, że już niedługo kolejne regiony podpiszą umowy z BGK – potwierdza Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA