fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2016

Startuje program sektorowy IUSER skierowany do sektora energetyki

Głównym celem programu sektorowego programu IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej w perspektywie 2023 r.
Bloomberg
Od poniedziałku firmy i ich konsorcja mogą składać wnioski w sektorowym programie IUSER.

Jest on skierowany do sektora energetyki. Głównym jego celem jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie 2023 r.

– To kolejny konkurs w ramach programów sektorowych uruchamiany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Widać po ich liczbie, że formuła programów dedykowanych do konkretnych branż i nakierowanych na konkretne zagadnienia innowacyjne zaczyna się popularyzować – mówi „Rzeczpospolitej" Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors.

– Jednocześnie, porównując programy sektorowe, w tym IUSER-a, do instrumentów wsparcia funkcjonujących od połowy 2015 r., jak np. tzw. szybka ścieżka czy Linie pilotażowe (dawny Demonstrator), widać, że programy sektorowe wciąż wymagają optymalizacji zasad konkursowych, aby podnosić ich atrakcyjność dla wnioskodawców z danej branży. W szczególności dotyczy to limitów finansowania dla projektów oraz wielkości dostępnych środków – dodaje ekspert.

I przypomina, że w programie IUSER, podobnie jak w zakończonym we wrześniu konkursie w programie INNOSTAL, przewidziano górny limit wartości kosztów kwalifikowanych projektu na poziomie 30 mln zł.

– O tym, że limit ten okazuje się często nieadekwatny dla branż związanych zwyczajowo z przemysłem ciężkim, mogą świadczyć wyniki oceny formalnej zakończonego w październiku konkursu na Linie pilotażowe (projekty o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 30 mln zł). Wśród złożonych projektów znalazło się kilka przedsięwzięć z branży stalowej, dla których dedykowany program sektorowy INNOSTAL okazał się nieatrakcyjny ze względu na ograniczenia kwotowe wartości kosztów kwalifikowanych – tłumaczy Pupek.

Oddolna inicjatywa

IUSER został zainicjowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Cele szczegółowe programu to:

– wzrost zaangażowania firm w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej;

– zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń;

– wsparcie procesów rozwoju i implementacji technologii dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych klasy smart grid;

– poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w programie.

– Program IUSER stwarza szansę na opracowanie przez polskie firmy nowych, inteligentnych rozwiązań w obszarze zarządzania systemami energetyki oraz generowania energii. Przełożą się one nie tylko na efektywność, ale i bezpieczeństwo naszych sieci energetycznych – mówi „Rzeczpospolitej" Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. – To kolejna z inicjatyw sektorowych uruchomiona w programie „Inteligentny rozwój". W całym „Inteligentnym rozwoju" zawarto już 721 umów, których łączna wartość dotacji wynosi ponad 5 mld zł – dodaje wiceminister.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania programu IUSER to:

– magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych;

– sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych;

– technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej;

– rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń internetu rzeczy dla realizacji usług M2M;

– rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

– Zakres tematyczny cieszy, gdyż uwzględnia takie zagadnienia jak np. magazynowanie energii czy rozwój systemów przetwarzania energii cieplnej, z którymi szeroko rozumiana branża energetyczna (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze) będzie musiała się zmierzyć w najbliższych latach – ocenia Łukasz Pupek.

Tylko dla firm

Na dofinansowanie projektów w I konkursie w programie IUSER przeznaczono 125 mln zł. Po te pieniądze mogą sięgnąć przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorstw. Na wnioski od firm Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czeka od 21 listopada do 30 grudnia.

Jednocześnie (od 2 listopada do 20 grudnia) trwa konkurs o dotacje z programu sektorowego PBSE, który jest komplementarny do IUSER-a.

Oba programy mają się uzupełniać i przyczynić do zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. PBSE ma posłużyć wytworzeniu nowych produktów w elektroenergetyce, a IUSER systemów zarządzania nimi. Pierwsze granty w obu programach NCBR zamierza przyznać w połowie 2017 r.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA