fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2016

Polskie marki ruszają w świat

Pierwsze biura handlowe mają powstać m.in. w San Francisco.
Bloomberg
Przedsiębiorcy, którzy myślą o zagranicznej ekspansji, mogą liczyć na dotacje z programu Inteligentny Rozwój. Ich celem jest wspieranie nowego modelu eksportu i promocja polskiej gospodarki

Nowy model wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju zakłada m.in. powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (na bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych) oraz likwidację wydziałów promocji handlu i inwestycji, które zostaną zastąpione nową siecią zagranicznych placówek handlowych, tzw. trade offices. Docelowo ma ich być 69 i będą podlegać nowej agencji. Pierwsze biura handlowe mają powstać w San Francisco, Nairobi (Kenia), Teheranie, Singapurze oraz Ho Chi Minh w Wietnamie.

Nowy system zakłada też zwiększenie dostępności finansowania eksportu dla przedsiębiorców. Instrumentami finansowymi na działania proeksportowe i inwestycyjne firm będzie zarządzać Polski Fundusz Rozwoju, któremu będą podlegały: Polska Agencja Handlu i Inwestycji, Fundusz Ekspansji Zagranicznej, wzmocniona kapitałowo i organizacyjnie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (aktualnie udział KUKE w rynku komercyjnych ubezpieczeń eksportowych to zaledwie 8 proc) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, który zwiększy finansowanie eksportu (obecnie przeznacza na ten cel 1,3 mld zł).

Promocja gospodarki

Niezależnie od zmian systemowo-instytucjonalnych do wykorzystania na wspieranie eksportu są też pieniądze europejskie z krajowego programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Posłużą one promocji rodzimych marek i całej polskiej gospodarki. Takie założenie legło u podstaw poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand". Jego celem jest upowszechnianie przekazu o innowacyjności i wysokiej jakości polskich marek z obszarów wpisujących się w tzw. krajowe inteligentne specjalizacje. W projekcie, na który przeznaczono 35,6 mln euro, realizowane będą trzy główne działania. Są to:

1. Branżowe programy promocji – dla każdej z dwunastu branż eksportowych wybranych przez resort rozwoju opracowano trzyletni program promocji obejmujący katalog różnorodnych działań przeznaczonych dla przedsiębiorców oraz poszczególnych branż.

2. Programy promocji na rynkach perspektywicznych – ich celem jest stworzenie narzędzi, które ułatwią przedsiębiorcom ekspansję na rynki poza Unią Europejską, często odległe, ale o dużym potencjale importowym.

3. Duże przedsięwzięcia promocyjne o zasięgu światowym, np. udział w wystawach Expo, na których prezentowany będzie potencjał polskiej gospodarki.

W ramach branżowych programów promocji Ministerstwo Rozwoju zleciło dwóm niezależnym instytutom badawczym przeprowadzenie analizy innowacyjnych branż, produktów i usług polskiej gospodarki o charakterze proeksportowym, które można promować na rynkach zagranicznych. Instytuty te stworzyły listę 20 branż i produktów proeksportowych, które wpisują się w założenia krajowych inteligentnych specjalizacji. Resort rozwoju przeanalizował także wyniki opracowań w zakresie branż, grup produktowych bądź usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych. Opracowania przygotowały 32 organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości. Ostatecznie Ministerstwo Rozwoju wybrało 12 branż. Są to: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych oraz części samochodowe i lotnicze.

Dla tej dwunastki opracowano szczegółowe zakresy działań promocyjnych dla przedsiębiorców, na które mogą oni pozyskać dotacje z poddziałania 3.3.3 programu Inteligentny Rozwój realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a także działania ogólne promujące całą branżę (finansowane z poddziałania 3.3.2) i realizowane bezpośrednio przez resort rozwoju.

Ponadto specjalne programy promocji będą realizowane na pięciu rynkach perspektywicznych, a za takie w resorcie rozwoju uznano: Algierię, Indie, Iran, Meksyk i Wietnam. W tych krajach prowadzone będą trzyletnie programy promocji.

Duże przedsięwzięcia

Z kolei w ramach tzw. dużych przedsięwzięć promocyjnych o zasięgu światowym promowana będzie branża związana tematycznie z wydarzeniem oraz prezentowany potencjał polskiej gospodarki. Zrealizowanych zostanie osiem dużych projektów. Wiadomo już, że w kwietniu 2017 r. Polska obejmie status kraju partnerskiego podczas targów maszynowych Hannover Messe. Ministerstwo Rozwoju przygotowuje na to wydarzenie specjalny program promocji.

– Wsparcie rozwoju innowacyjnych firm i ich międzynarodowej ekspansji jest priorytetem rządu. Hanowerskie targi to dla naszych przedsiębiorstw świetna okazja do zaprezentowania zaawansowanych technologicznie produktów oraz nawiązania nowych, cennych kontaktów. Jako kraj partnerski Hannover Messe 2017 chcemy pokazać różnorodność i dynamikę polskiej gospodarki oraz jej zdolności innowacyjne – podkreślał wiceminister rozwoju Paweł Chorąży podczas zawarcia umowy z Targami Hanowerskimi.

– Targi w Hanowerze są największą na świecie imprezą wystawienniczą poświęconą innowacyjnym technologiom dla przemysłu. Każdego roku odwiedza je ponad 200 tys. zwiedzających, w tym 70 tys. spoza Niemiec. Oferty prezentuje ponad 5 tys. wystawców z kilkudziesięciu krajów. To na tyle istotne targi, że odwiedzają je również najważniejsi politycy. W tym roku gośćmi byli m.in. Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, które były krajem partnerskim tegorocznej edycji, i Angela Merkel, kanclerz Niemiec – wylicza Tomasz Salomon, wicedyrektor Departamentu Polityki Eksportowej w Ministerstwie Rozwoju, który pracując w przeszłości w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji w Berlinie, zajmował się tymi targami. W ocenie resortu rozwoju Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe 2017 to doskonała okazja do prezentacji osiągnięć polskiego przemysłu.

Również w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie (tzw. małe Expo po raz pierwszy odbywa się w Azji Środkowej) opracowany zostanie program promocji obejmujący wiele działań dla przedsiębiorców oraz promujących polską gospodarkę. Astana Expo 2017 potrwa od 10 czerwca do 10 września 2017 r. Organizatorzy spodziewają się, że wystawa, której tematem przewodnim będzie „Energia przyszłości", przełoży się na 5 mln odwiedzin. Szacuje się, że 85 proc. zwiedzających stanowić będą mieszkańcy Kazachstanu, a w wydarzeniu weźmie udział ponad 100 państw i organizacji.

Dotacje dla MŚP

Udział przedsiębiorców w branżowych programach promocji oraz dużych przedsięwzięciach promocyjnych sfinansowany zostanie z poddziałania 3.3.3 programu Inteligentny Rozwój" pod nazwą „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand", realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla siedmiu branż (jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych, sprzęt medyczny, kosmetyki i IT/ICT) zakończono już nabór wniosków w pierwszym konkursie z budżetem 100 mln zł. Dla pozostałych pięciu branż ogłoszenie konkursu z pulą 200 mln zł nastąpi na początku 2017 r.

Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o wsparcie na pokrycie części kosztów działań promocyjnych. Główne rodzaje wydatków to koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w targach lub wystawie (pomoc publiczna) lub alternatywnie koszty organizacji stoiska wystawowego na targach (pomoc de minimis). Lista kosztów podlegających dofinansowaniu jest jednak dużo dłuższa, gdyż dodatkowe rodzaje wydatków, które mogą być sfinansowane, to:

usługi doradcze i szkolenia dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

podróże służbowe pracowników firmy uczestniczącej w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych (w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju);

transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;

rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjne za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego;

reklama w mediach targowych;

udział w seminariach, kongresach i konferencjach;

organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;

działania informacyjno-promocyjne projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych objętych pomocą to 1 mln zł. W przypadku wyboru formy dofinansowania z udziałem środków z pomocy publicznej maksymalne dofinansowanie wynosi 50 proc. (bez względu na status wnioskodawcy), a w postaci pomocy de minimis zależy od wielkości firmy i wynosi: 60 proc. dla średniego przedsiębiorstwa, 75 proc. dla małego, 80 proc. dla mikrofirm z województwa mazowieckiego i 85 proc. dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

Dotacje będą kierowane przede wszystkim do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne. Premiowani będą przedsiębiorcy: prowadzący działalność eksportową w okresie dwóch ostatnich lat; prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) lub wdrażający wyniki prac B+R w okresie trzech ostatnich lat oraz posiadający produkt cechujący się wysokim stopniem nasycenia wiedzą (klasyfikacja Eurostat na podstawie rodzajów działalności).

Ogółem budżet poddziałania 3.3.3 programu Inteligentny Rozwój to 120 mln euro.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA