fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2016

Usługi rozwojowe dla firm

Fotorzepa/Ryszard Waniek
Przedsiębiorcy będą wybierali zakres dotowanych szkoleń i firmy je prowadzące.

Chodzi o szkolenia współfinansowane pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, a nowe możliwości dla przedsiębiorców niesie z sobą Baza Usług Rozwojowych. W ubiegłym tygodniu doszło do przekształcenia Rejestru Usług Rozwojowych prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości właśnie w Bazę Usług Rozwojowych.

Efekt doświadczeń

Jak wskazała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dotychczasowy system realizacji projektów unijnych ograniczał w dużym stopniu wpływ przedsiębiorców na tworzenie ofert szkoleniowych. Na początku korzystania z pieniędzy EFS w naszym kraju przyjęto założenie, że firmy szkoleniowo-doradcze lepiej poradzą sobie z opracowywaniem profesjonalnych programów rozwoju personelu niż firmy (w szczególności małe), które nie posiadają wyspecjalizowanych działów personalnych i doświadczeń w tym zakresie.

Jednak w efekcie firmy szkoleniowe odgrywały główną rolę, tworząc zakres szkoleń i kursów. A te często nie były dostosowane do faktycznych potrzeb firm. Niewiele z nich było też przygotowywanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Dominowały programy z ogólną tematyką dotyczącą przedsiębiorczości i zarządzania.

Podejście popytowe

Teraz ma być znacznie bardziej profesjonalnie dzięki zmianie podejścia na popytowe i funkcjonowaniu bazy, która jest pierwsza inicjatywą w całej Unii Europejskiej wspierającą w ten sposób rozwój kompetencji pracowników sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Baza to bezpłatne narzędzie informatyczne, dzięki któremu firmy szkoleniowe prezentują swe usługi i kadrę trenerską. Wyróżnikiem wyszukiwarki dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl jest możliwość skorzystania z szansy świadczenia usług dla firm, które pozyskały dotacje unijne z regionalnych programów operacyjnych. Połączenie tych dwóch systemów sprawia, że proces starania się o dotacje na sfinansowanie szkoleń i doradztwa na rozwój firmy, a także wyszukiwanie ofert, które najlepiej odpowiadają na potrzeby firmy, będzie znacznie prostszy.

– Nowe podejście do wspierania rozwoju kompetencji pracowników opiera się na częściowej zmianie ról poszczególnych uczestników projektów. Teraz to przedsiębiorca, jako odbiorca usług, będzie centralnym podmiotem całego systemu. Przedsiębiorca będzie zgłaszał się do operatora wybranego przez tzw. regionalną instytucję zarządzającą (zarządy województw – red.), otrzymywał dofinansowanie i samodzielnie wybierał usługi rozwojowe niezbędne dla rozwoju jego firmy. Mechanizm ten jest oparty na tzw. podejściu popytowym i będzie wdrażany na poziomie regionalnym – mówi „Rzeczpospolitej" Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju. Podejście popytowe to mechanizm dystrybucji pieniędzy z EFS umożliwiający samodzielny wybór przez przedsiębiorcę usług szkoleniowych odpowiadających na indywidualne potrzeby rozwojowe firmy.

– Dzięki nowemu podejściu do wspierania rozwoju kompetencji pracowników, oferta szkoleniowa będzie bardziej dostosowana do potrzeb konkretnej firmy – zapewnia Chorąży.

Ocena szkoleń

Co ważne, system umożliwia też ocenę jakości szkoleń, np. wymóg oceny usługi przez uczestnika projektu pod kątem osiągnięcia zakładanego celu usług, mechanizmy prostego wyszukiwania i filtrowania konkretnych usług, a także zgłaszania zapotrzebowania na usługi, które w danym momencie nie są dostępne w Bazie (tzw. giełda usług).

– Baza będzie dużym ułatwieniem dla firm. Znacząco skrócą się procedury aplikacji. Wprowadzamy także ocenę jakościową przeprowadzonych szkoleń – podkreśla wiceminister Chorąży.

Rozporządzenie ministra rozwoju będące podstawą rejestracji firm szkoleniowych, które za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych chcą świadczyć usługi podlegające współfinansowaniu z nowych programów regionalnych, już obowiązuje.

Co istotne, baza jest nie tylko dostępna na potrzeby projektów dofinansowanych pieniędzmi z EFS, ale również tych finansowanych z pieniędzy prywatnych. Ma więc charakter uniwersalny.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA