fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2016

Nowe podejście do zamówień

Bloomberg
Startuje e-Pionier. To pierwszy w Polsce program, w którym finansowanie rozwiązań technologicznych odbędzie się przy wykorzystaniu formuły zamówień przedkomercyjnych.

Nabór projektów w nowym programie kierowanym do sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) ruszył 16 sierpnia. E-Pionier to pozakonkursowy projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) realizowany w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa".

E-Pionier jest pierwszym w naszym kraju programem, w którym finansowanie rozwiązań technologicznych odbędzie się przy wykorzystaniu formuły zamówień przedkomercyjnych (ang. pre-commercial procurement, PCP). Model ten różni się zasadniczo od standardowej procedury zamówień publicznych, w której zamawiany produkt bądź usługę opisuje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W formule PCP zamawiający zgłasza konkretny problem, na który na rynku nie ma jeszcze rozwiązania.

– Niedawna zmiana prawa zamówień publicznych przewiduje zastosowanie tzw. partnerstwa innowacyjnego – mówi Cezary Borowski, główny specjalista w sekcji zarządzania programami dla przedsiębiorców NCBR. – Oznacza to, że wykonawcy będą mogli opracowywać produkty jeszcze niedostępne na rynku w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez instytucje publiczne. Taki system publicznych wyzwań jest w Polsce nowym podejściem na wzór dobrych praktyk z USA i Wielkiej Brytanii.

Na rodzimym gruncie partnerstwo innowacyjne może znaleźć zastosowanie m.in. przy rozwiązaniach z dziedziny inteligentnych miast (ang. smart cities). Wyzwania w tym zakresie mogą zgłaszać m.in. samorządy kierujące się przede wszystkim innowacyjnością i jakością rozwiązania, a nie jego ceną.

– W tym kontekście e-Pionier będzie próbą wykorzystania partnerstwa innowacyjnego w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony chodzi o zwiększenie innowacyjności instytucji publicznych, które w filozofii NCBR powinny jak najszybciej stać się technologicznie wymagającym klientem, korzystając m.in. z nowego trybu zamówień. Z drugiej strony zależy nam na zaangażowaniu ambitnych programistów i zespołów interdysycplinarnych (w tym studentów) do wypracowywania rozwiązań odpowiadających na konkretne problemy społeczno-gospodarcze – tłumaczy Borowski.

E-Pionier będzie realizowany we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami, czyli podmiotami, których zadaniem będzie kojarzenie instytucji publicznych z interdyscyplinarnymi zespołami m.in. programistów. Pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie narzędzi bazujących na ICT, których zastosowanie pozwoli rozwiązać problemy zgłaszane przez publicznych zamawiających.

Powstałe podczas realizacji projektu zespoły skorzystają z kompleksowych usług akceleratora, co pozwoli na weryfikację technologiczną i biznesową proponowanych rozwiązań, stworzenie prototypu oraz wsparcie przy dalszym rozwoju technologii. Akcelerator zapewni też programistom doradztwo m.in. w zakresie praw własności intelektualnej, coaching oraz udział w warsztatach pogłębiających ich wiedzę i rozwijających kompetencje biznesowe.

– Motywowanie zdolnych programistów do zakładania własnych firm to też nasz cel. Aktualnie studenci kierunków informatycznych już na drugim roku studiów kuszeni są ofertami atrakcyjnych staży w wielkich firmach i co do zasady nie są zainteresowani pójściem na swoje – mówi Borowski.

Jak dodaje, z badań wynika, że praca dla korporacji oznacza dla nich często prestiż, możliwość rozwoju, pracy z najnowszymi technologiami i uczestniczenia w projektach na większą skalę, wyprzedzających polski rynek.

– E-Pionier umożliwi zmianę tej sytuacji poprzez wybór wyspecjalizowanych akceleratorów, których głównym zadaniem będzie łączenie wyzwań pochodzących od instytucji publicznych z zespołami interdyscyplinarnymi. Mamy przeświadczenie, że ta ścieżka może stać się kuszącą alternatywą dla kariery korporacyjnej i zwiększyć liczbę technologicznych start-upów w Polsce – przekonuje przedstawiciel NCBR.

E-Pionier ma być realizowany do 2020 r. Jego planowany budżet to ok. 100 mln zł. Podzielony zostanie na dwa konkursy.

Na pierwszy jest 50 mln zł. O dotacje mogą się ubiegać podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, które stworzą akceleratory najbardziej innowacyjnych pomysłów.

Granty wyniosą od 8 do 12 mln zł. Na wnioski NCBR czeka do 15 września.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA