fbTrack
REKLAMA

Ekonomia

Jak zadbać o przyszłość swoją i swoich bliskich?

W życiu każdego z nas mogą zdarzyć się nieprzewidziane sytuacje, z których konsekwencjami trzeba będzie się zmierzyć. Aby przygotować się na ewentualne życiowe trudności, warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu. Ma to duże znaczenie nie tylko dla nas, lecz także dla całej naszej rodziny.

W jaki sposób zadbać o przyszłość swoją i swojej rodziny?

Chcąc zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny, należy m.in. dążyć do osiągnięcia stabilności finansowej. Istnieje wiele dróg do jej zdobycia. Oczywiście podstawą jest dobrze płatna praca, jednak nawet ona nie stanowi gwarancji bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie czasowej. Najważniejsza jest bowiem umiejętność oszczędzania. Comiesięczne odkładanie pieniędzy pozwoli na stworzenie tzw. poduszki finansowej. Im jej kwota będzie wyższa, tym lepiej – według specjalistów suma ta powinna pozwolić przeżyć bez nowych dochodów minimum 3 miesiące. Ponadto, zaleca się kierowanie zasadą 50/30/20 – zgodnie z nią 50% zarobków z każdego miesiąca powinno zaspokajać podstawowe potrzeby, 30% można przeznaczyć na dodatkowe zachcianki, a 20% należy oszczędzać. Warto przy tym pamiętać, że proces oszczędzania jest złożony i może przyjmować różne formy. Składa się na niego m.in. rozsądne planowanie domowego budżetu, a także prowadzenie kont oszczędnościowych, lokat bankowych lub obligacji skarbowych oraz inwestowanie (np. w surowce). Takie działania pozwolą nie tylko na spokojne prowadzenie życia na odpowiednim poziomie i spełnianie swoich marzeń, lecz także np. na zapewnienie dobrego startu dzieciom.

Odkładanie pieniędzy na przyszłość to jednak nie wszystko. Nawet racjonalne gospodarowanie finansami i oszczędzanie odpowiednich kwot nie uchroni nas przed niespodziewanymi, często nieprzyjemnymi wydarzeniami. Osoby chcące jeszcze bardziej zabezpieczyć swoją rodzinę przed potencjalnymi trudnościami, które mogą z nich wynikać, powinny wykupić ubezpieczenie na życie i zdrowie. Na rynku istnieje wiele różnorodnych produktów z tego obszaru, które bez trudu można dostosować do potrzeb i oczekiwań konkretnej osoby lub rodziny. Dzięki nim możliwe jest zagwarantowanie swoim bliskim bezpiecznej pod względem finansowym przyszłości.

Ubezpieczenie na życie w trosce o najbliższych

Wykupienie ubezpieczenia na życie pozwala na przeniesienie ewentualnego ryzyka finansowego będącego skutkiem nieprzewidzianych okoliczności na ubezpieczyciela. Dotyczy to wielu sytuacji. Ochrona ta związana jest zazwyczaj z wystąpieniem poważnej choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby objętej ubezpieczeniem. Tzw. polisa na życie stanowi też finansowe zabezpieczenie rodziny ubezpieczonego w razie jego śmierci. W takiej sytuacji można ją traktować jako rodzaj parasola ochronnego, który zabezpiecza bliskich przed utratą płynności finansowej. Bez względu więc na to, czy dojdzie do śmiertelnego wypadku, ciężkiej choroby, czy trwałego inwalidztwa, ubezpieczenie na życie eliminuje ryzyko załamania się budżetu domowego i zapewnia finansowy spokój. Takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne zwłaszcza wtedy, gdy codzienny byt rodziny był do tej pory w dużej mierze zależny od dochodów uzyskiwanych przez ubezpieczonego. Wypłata odszkodowania zapewnia wówczas najbliższym środki do życia oraz daje czas na odpowiednie dostosowanie się do nowej sytuacji.

Co istotne, zakres ubezpieczenia na życie zależy od wyboru konkretnego produktu. Na rynku dostępnych jest wiele opcji. Wśród nich na uwagę zasługują m.in. polisy zabezpieczające zobowiązania finansowe ubezpieczonego, takie jak kredyt hipoteczny lub gotówkowy. W przypadku jego śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który spowodował konieczność zrezygnowania z pracy zarobkowej, cały ciężar spłaty rat nie przechodzi wówczas na pozostałych członków jego rodziny. Mogą oni liczyć na wsparcie ze strony firmy ubezpieczeniowej, co w dużym stopniu ułatwia im poradzenie sobie z tą trudną sytuacją.

Wykupując stosowny rodzaj ubezpieczenia na zdrowie i życie, można również zyskać dostęp do medycznego assistance dla ubezpieczonego, na które składają się m.in. telefoniczne konsultacje z lekarzami, wizyty lekarskie oraz transport do placówek medycznych. Zapewnia ono także finansowe wsparcie m.in. w przypadku konieczności pobytu w szpitalu, przebycia chirurgicznej operacji lub zaistnienia niezdolności do pracy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć takich sytuacji jak wypadek czy choroba, dlatego tego typu wsparcie w dużym stopniu zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa i chroni naszą przyszłość.

Jak zapewnić bezpieczną przyszłość dzieciom?

Dzięki odpowiednio dostosowanemu ubezpieczeniu na życie i zdrowie można także zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci. W przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców, jeśli mieli oni wykupioną polisę, ich potomstwo nie będzie pozostawione samo sobie. Wypłacone odszkodowanie pozwoli zapewnić im dobry start. Otrzymane pieniądze umożliwią im dalszą edukację oraz pokryją codzienne wydatki.

Co istotne, ubezpieczeniem na zdrowie i życie można też objąć samo dziecko. Dzięki temu w razie nieszczęśliwego wypadku, choroby lub konieczności przejścia zabiegu chirurgicznego jego rodzice otrzymają wsparcie finansowe. W tak nieprzyjemnych okolicznościach dostęp do leczenia czy rehabilitacji na odpowiednim poziomie nie tylko pomoże w powrocie do zdrowia, lecz także może zaważyć na przyszłości dziecka.

Materiał Promocyjny 

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA