fbTrack
REKLAMA

Ekonomia

PFRON wspiera Ciebie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza rozwiązania wspierające podmioty działające na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w sytuacji epidemii koronawirusa.

Widzimy rolę partnerów - samorządów oraz organizacji pozarządowych w realizacji misji PFRON - mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz - Proponujemy rozwiązania, które mają zapewnić bezpieczeństwo osobom niepełnosprawnym. W tym celu chcemy współdziałać, zwłaszcza w tym trudnym czasie, z różnymi podmiotami.

Fundusz zrefunduje do 50 proc. wydatków poniesionych przez samorządy powiatowe na niezbędne działania. Samorządy otrzymają sporą dowolność w wyborze sposobów zapewnienia swoim niepełnosprawnym mieszkańcom potrzebnego wsparcia w okresie epidemii. Mogą to być np. usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych, zrobienie niezbędnych zakupów czy dostarczenie ciepłych posiłków.

Elementem podjętych przez PFRON rozwiązań jest także zachowanie ciągłości finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz innych dofinansowanych przez Fundusz placówek rehabilitacyjnych, mimo zawieszenia ich działalności  w czasie epidemii.

2 kwietnia 2020 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął korzystne zasady realizacji i rozliczania umów dla organizacji pozarządowych. Działania, których planowana data zakończenia realizacji lub planowana data zakończenia jednego z okresów finansowania projektu wieloletniego przypadała na marzec 2020 r., będą mogły być rozliczone w terminie późniejszym.  Jednocześnie, wprowadzono szereg innych ułatwień dla organizacji III sektora realizujących projekty finansowane ze środków PFRON. Chodzi w szczególności o działania prowadzone w konkursach  „Szansa-Rozwój-Niezależność” i „Samodzielni i skuteczni”.

Materiał Promocyjny 

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA