fbTrack
REKLAMA

Ekonomia

Jak PZU pomnaża oszczędności pracowników w PPK

Rekordowe wyniki funduszy dłużnych i oszczędnościowych PZU, pierwsze miejsce OFE PZU pod względem stopy zwrotu w trzyletniej perspektywie, świetne wyniki PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord, bardzo dobre wyniki funduszu stabilnego wzrostu Mazurek – to sukcesy, którymi może się pochwalić PZU. Spółka deklaruje, że z podobnymi imponującymi efektami chce zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

PZU to nie tylko ubezpieczenia. Spółka może się pochwalić ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie inwestowania. Jest też potentatem na rynku pracowniczych programów emerytalnych  - zarządza ponad 300 programami prowadzonymi w wiodących, polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Blisko połowa aktywów zgromadzonych w PPE zarządzana jest przez PZU.

Na początku października na rachunki pracowników w Pracowniczych Planach Kapitałowych prowadzonych przez PZU wpłynęły już pierwsze wpłaty. Tym samym fundusz PPK inPZU przydzielił pierwsze jednostki uczestnictwa i rozpoczął zarządzanie aktywami pochodzącymi z wpłat pracowników i pracodawców.

– To kolejny realizowany z powodzeniem etap programu, który ma służyć budowaniu długoterminowych oszczędności Polaków. Teraz chcemy się skupić na tym, by je efektywnie pomnażać – mówi wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

O tym, w jaki sposób będą pomnażane oszczędności pracowników gromadzone na rachunkach w PPK i co daje gwarancje ich bezpieczeństwa, opowiada w wywiadzie.

Czy oszczędności w PPK będą bezpieczne?

Gwarancją są restrykcyjne wymogi ustawy o PPK. Ustawa stawia wysoko poprzeczkę dla instytucji zarządzających PPK i szczegółowo określa zasady inwestowania oszczędności – tak, by ryzyko było jak najmniejsze.

Bezpieczeństwo oszczędzającym mają zapewniać wysokie wymagania wobec instytucji, które będą zarządzać pieniędzmi pracowników. W myśl ustawy takie instytucje muszą mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie i kapitał własny w wysokości przynajmniej 25 mln zł. Nadzór nad nimi będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego.

Dla porównania: oferujące prowadzenie PPK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU ma prawie 160 mln zł własnego kapitału, czyli ponad sześć razy więcej niż ustawowe minimum, a także 20-letnie doświadczenie.

Na jakich zasadach będą inwestowane pieniądze w PPK?

Te zasady dość szczegółowo reguluje ustawa. Właśnie po to, by minimalizować ryzyko. Instytucjom zarządzającym nie pozostawia dużego pola manewru. Określa, jaka część oszczędności może być inwestowana w akcje, a jaka w bezpieczniejsze obligacje czy depozyty, ile pieniędzy można zainwestować na warszawskiej giełdzie, a ile na zagranicznych rynkach.

Ustawa o PPK uzależnia ryzyko inwestycyjne od wieku pracownika. Na czym to polega?

Im starszy pracownik, tym bezpieczniejsze inwestycje – na tej zasadzie opierają się tzw. fundusze zdefiniowanej daty, które według ustawy ma obowiązek utworzyć każda z instytucji zarządzających PPK. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zarejestrowało ich osiem.

Pracownicy są przypisani do poszczególnych funduszy w zależności od swojego wieku, a każdy fundusz prowadzi politykę inwestycyjną zmierzającą do minimalizacji ryzyka wraz rosnącym wiekiem pracownika. Im ten wiek będzie wyższy, tym większe bezpieczeństwo instrumentów finansowych, w które mają być inwestowane pieniądze.

W praktyce oznacza to podział inwestycji między instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, jak akcje i dłużnym, jak obligacje czy bony skarbowe. Wraz z wiekiem oszczędzających będzie spadać procentowy udział takich instrumentów finansowych, jak akcje, które charakteryzują się większym poziomem zmienności, a zwiększy się zaangażowanie w bezpieczniejsze instrumenty finansowe, jak obligacje i bony skarbowe.

W przypadku najmłodszych pracowników, przystępujących do programu, część udziałowa, a więc inwestycje w akcje, może sięgać 80 proc., zaś w przypadku osób, które osiągną 55. rok życia – górny limit części udziałowej to już tylko 30 proc.

Kto będzie decydował o zasadach inwestowania?

W przypadku TFI PZU to ludzie o olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu, posługujący się – co nas wyróżnia – zaawansowanymi modelami ekonometrycznymi. Od dwóch lata TFI PZU rozwija strategie inwestycyjne oparte na metodach ilościowych, które są zarządzane zgodnie z autorskimi algorytmami tzw. replikacji indeksów rynkowych.

Powołaliśmy specjalne Biuro, które na bieżąco będzie odpowiadać za wyznaczenie optymalnej alokacji w PPK, a dopiero w następnym kroku odpowiednie Biura odpowiedzialne za konkretną klasę aktywów będą zarządzać swoją częścią.

Mamy największy w Polsce zespół odpowiedzialny za zarządzanie aktywami. To zarządzający, analitycy i główni ekonomiści, którzy mają zagraniczne licencje, tytuły doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych. Na bieżąco monitorują kondycje spółek, sektorów i gospodarek krajów, w których inwestujemy.

Naszym atutem jest wielostopniowy nadzór procesu inwestycyjnego, a także rygorystyczne zasady i procedury monitorowania ryzyka – tego o charakterze finansowym i niefinansowym. Pozwalają na identyfikowanie ryzyka na możliwie wczesnym etapie i podjęcie działań zarządczych.

Dodatkową gwarancją dla oszczędzających ma być doświadczenie instytucji zarządzających PPK, zwłaszcza w dziedzinie produktów emerytalnych. Jak pod tym względem wypada PZU na tle konkurentów?

Bez fałszywej skromności – najlepiej. Grupa PZU jest liderem rynku pod względem liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych. Zarządza prawie połową aktywów na tym rynku, a jakość usług TFI PZU w dziedzinie programów emerytalnych potwierdza Polskie Godło Promocyjne Teraz Polska.

TFI PZU jest jedną z najstarszych instytucji zarządzających w Polsce. Jako pierwsze w Polsce zaoferowało w październiku zeszłego roku nisko kosztowe autorskie fundusze pasywne inPZU, które osiągnęły rekordowe wyniki już po pierwszym półroczu funkcjonowania.

Jako Grupa PZU możemy się pochwalić także rekordowymi wynikami Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. To prawie trzykrotny wzrost wartości jednostki rozrachunkowej tego funduszu od początku jego istnienia. DFE PZU jest największym dobrowolnym funduszem emerytalnym w Polsce zarówno pod względem liczby klientów, jak i zgromadzonych aktywów.

Te kompetencje w zarządzaniu produktami emerytalnymi będą miały w kontekście PPK rzeczywiście niebagatelne znaczenie.

 

Materiał Promocyjny

 

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA