fbTrack
REKLAMA

Ekonomia

X Open Hub - brokerzy odpowiadają na zmiany regulacyjne cięciem kosztów operacyjnych

Mimo wielu lat ciągłego zwrotu z inwestycji, obecnie notuje się istotny wzrost procesów restrukturyzacyjnych sektora detalicznego instytucji finansowych.

W ostatnich latach, sektor detaliczny dokonał istotnych zmian w funkcjonowaniu modelu biznesowego co w dużej mierze było odpowiedzią na zmiany regulacyjne wprowadzane systematycznie przez instytucje nadzorujące rynek. Chociaż w początkowym zamyśle zamierzano wspierać bezpieczniejsze instrumenty inwestycyjne, nieprzewidzianym skutkiem ubocznych takiego rozwiązania okazało się powszechne i w dużej części zrozumiałe, rozpoczęcie procesów cięcia kosztów operacyjnych przez brokerów detalicznych.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) już na zawsze zmienił rynek walutowy i kontraktów różnic kursowych (CFD) wprowadzając ponad rok temu (sierpień 2018) szereg przepisów ograniczeń dotyczących prowadzenie dźwigni finansowej.

Mimo wielu lat ciągłego zwrotu z inwestycji, obecnie notuje się istotny wzrost procesów restrukturyzacyjnych sektora detalicznego.

Uwzględnia to również gwałtowny spadek zwrotów na rynku walutowym co w dużym stopniu ugruntowane jest zamykaniem prowadzonej działalności przez wielu brokerów. W rezultacie, brokerzy, którzy zostali na rynku zostali zobligowani do kontynuowania działalności w oparciu o nowe, czasami dość restrykcyjne przepisy regulacyjne.

Skutki zmian wprowadzonych przez ESMA

W ostatnich kwartałach wspomniana wcześniej tendencja nawet się zaostrzyła co potwierdzają liczne zgłoszenia samych brokerów.

Według większości kluczowych wskaźników i mierników efektywności zwrotu z inwestycji obrót detaliczny zanotował istotny spadek po zmianie regulacji dokonanej przez ESMA. Niepokojący natomiast może być fakt, że w ujęciu długoterminowym, firmy brokerskie będą kłaść istotny nacisk na zmianę struktury działalności detalicznej.

Stopniowo notowane restrykcję w obrębie dźwigni finansowych, oraz systemów płatnościowych (PSP) mogą być rezultatem zmiany postrzegania rynku europejskiego przez inwestorów indywidualnych, którzy coraz śmielej spoglądają na możliwości współpracy z brokerami z poza UE zabezpieczając tym samym swój poziom rentowności w stosunku do ponoszonego ryzyka. Istotną konsekwencją zmian dokonanych przez ESMA, jest również spadek rentowności brokerów w obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Nie jest wykluczone, że w rezultacie wiele firm zostało zmuszonych do poszukiwania możliwych cięć w obrębie działalności operacyjnej.  Zmiany struktury kosztowej zakrojone na szeroka skalą nie muszą zawsze malować się w czarnych barwach. Rynek się konsoliduję. Brokerzy, którzy przetrwają mogą liczyć na dalsze funkcjonowanie na rynku i dodatkowo dostosować swoje modele biznesowe do nowych technologii.

Obejmuje to m.in. możliwości wykorzystania rozwiązań chmurowych do obniżenia kosztów stałych związanych z utrzymaniem lokalnej infrastruktury technologicznej (rozwiązania chmurowe ograniczają inwestycje w lokalną infrastrukturę). Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) stanowi również istotny element i jednocześnie bodziec dla działalności operacyjnej w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej w całej branży.

Wielu innych brokerów już zawczasu wdrożyło najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne w zakresie systemów CRM i technologii autonomicznego uczenia maszynowego, aby również zoptymalizować stronę operacyjną i kosztową własnej działalności.

Co więcej, zaobserwowano również tendencję do relokacji i outsourcingu działów informatycznych do nowych lokalizacji, gdzie całkowite koszty funkcjonowania mogą być znacznie niższe niż w oddziałach macierzystych.

Wspomniana już wielokrotnie redukcja kosztów spowodowała także zaprzestanie działalności na niektórych rynkach gdzie zaostrzenie przepisów krajowych było zbyt drastyczne i kosztowe w stosunku to uzyskiwanych do tej pory zysków jak również potencjalnej przyszłej rentowności prowadzonych inwestycji według nowych zasad.

Wreszcie wielu brokerów zdecydowało się rozwiązań problem niepewności rynkowej, optymalizując swoje modele biznesowe lub poszukując nowych niszowych modeli przychodu rezygnując jednocześnie z rozwiązań B-book.

Rozwiązania technologiczne X Open Hub

X Open Hub oferuje szeroki wachlarz rozwiązań technologii fintech, które w połączeniu dają możliwość zarówno brokerom rynku walutowego jak również instytucjom bankowym osiągnięcie bardziej zoptymalizowanych kosztowo modeli biznesowych podnosząc rentowności prowadzonej działalności. Głównym elementem optymalizacji jest w tym przypadku, obniżenie całkowitych kosztów utrzymania struktury informatyczne oraz systemów transakcyjnych.

Obecnie, firma oferuje zaawansowane systemy tradingowe oparte na rozwiązaniach chmurowych, które są zdecydowanie tańsze w stosunku do infrastruktury serwerowej platformy MT4. Wstępując w szereg nowych klientów instytucjonalnych można liczyć na rozwiązanie szyte na miarę, w preferencyjnych cenach.

Bez konieczności instalowania oprogramowania na lokalnych stacjach roboczych jak również po stronie lokalnego serwera, rozwiązania X Open Hub można łatwo integrować i skalować w zależności od aktualnych potrzeb dzięki wykorzystaniu infrastruktury opartej na chmurze.

X Open Hub zapewnia również płynność finansową, a dzięki kolokacji serwerów w największych data center na całym świecie notujemy czas egzekucji transakcji na poziomie 33 milisekundy.

Warto również zauważyć, że oferta X Open Hub jest szeroko rozpoznawana na rynku i uznawana przez międzynarodowe instytucje finansowe, bank, oraz domy maklerskie. W ofercie, firma zapewnia znacznie lepsze spready i niższe opłaty dla partnerów pracujących w modelach STP/ECN.

Innowacyjne rozwiązania na przyszłość

X Open Hub jest obecnie skupione na rozwijaniu sieci kontrahentów biznesowych oraz programu partnerskiego. Nasze zespoły informatyczne w dalszym ciągu intensywnie rozwijają oferowane produkty wprowadzając nowe funkcjonalności jak również aktualizując dostępne obecnie produkty. W najbliższych kilku tygodniach firma przedstawi nową, szerszą ofertę oraz nowy system partnerski.

Autor - Sylwester Jezierski

X Open Hub

Materiał Promocyjny  

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA