fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Kim jest poręczyciel i jakie ma obowiązki?

Świat finansów, jak wiadomo, nie opiera się tylko na działaniach wielkich korporacji i banków, bo w końcu ktoś musi tam działać. Poza bankierami, doradcami finansowymi i osobami tworzącymi oferty banków i parabanków, nie brakuje także osób działających nieco poza sztywnie wyznaczonymi ramami. Kim są poręczyciele, zwani też żyrantami?

Aby uzyskać pożyczkę lub kredyt, wbrew pozorom, często nie wystarczy tylko wstępne spełnienie niektórych warunków, jakie określone są w regulaminach instytucji pożyczających pieniądze. Oprócz tego, wiele banków, a także jedna firma pożyczkowa, występuje do konsumenta z prośbą o przedstawienie poręczyciela, zwanego tudzież żyrantem.

Poręczyciele to ważne postaci, które pomagają uwiarygodnić osobę, która pożycza pieniądze. Poświadczają, że jest ona sumienną i terminową osobą, która nie przynosi problemów. Dla banków i opisanej niżej firmy pożyczkowej – jest to bardzo ważny czynnik uwiarygadniający. Poręczyciel to swoista karta przetargowa, umocnienie pozycji negocjacyjnej.

I o ile dla konsumenta poręczyciel to doskonałe udogodnienie i wsparcie zaufanej osoby, to dla drugiej strony jest to wyzwanie. Należy mieć świadomość o ryzyku i odpowiedzialności, jaką bieżę się na swoje barki po podjęciu decyzji o zostanie żyrantem.

Kim jest poręczyciel?

Mówiąc krótko, poręczyciel jest osoba, która decyduje się pisemnie i pod swoimi danymi poświadczyć nie tylko o wiarygodności finansowej klienta. Na umowie zawartej z bankiem lub pożyczkodawcą, potwierdzają oni także to, że w przypadku nieterminowej spłaty sami uregulują ratę kredytu lub pożyczki lub w ogóle wezmą ją na siebie.

Jak prawo określa działania poręczycieli?

Podobnie jak każdą inną część i postać sektora finansowego, także i poręczyciele są w sferze regulacji przepisów prawa. Ich działanie określa art. 879 §1 kodeksu cywilnego. Wraz z jego zapisami, zobowiązanie żyranta nie może wykraczać poza zakres pożyczki lub kredytu. Dokładnie reguluje to umowa poręczenia, która zawierana jest oddzielnie, w towarzystwie konsumenta i pożyczkodawcy lub banku.

Jakie ryzyko wiąże się z byciem poręczycielem?

"Należy pamiętać, że bycie poręczycielem to nie tylko satysfakcja z udzielonej pomocy bliskiej osobie, ale i poważne ryzyko. Jeśli nasza wiara w sumienność przyjaciela lub członka rodziny przerasta stan faktyczny, to poręczyciel może zostać częściowo lub w pełni obciążony nieswoją pożyczką lub nieswoim kredytem. Wiązać to może się nie tylko z niespodziewanym wydatkiem, do którego spłaty motywacja jest nikła, ale i prozaiczną konsekwencją – zrujnowaniem relacji z bliską osobą bądź też jej bliskimi." zwraca uwagę

Damian Zbysiński, ekspert z portalu https://kredyt-dla-zadluzonych.pl.

Do czego ma prawo poręczyciel?

Należy pamiętać, że oprócz obowiązków, poręczyciel ma także prawa. Do najważniejszych z nich należy prawo do dochodzenia odzyskania kwoty pieniężnej, jaką żyrant musiał spłacić w imieniu pożyczkodawcy lub kredytobiorcy. Odbywać to może się drogą cywilną jak i drogą sądową, która może doprowadzić do egzekucji komorniczej. Prowadzi się wówczas tzw. roszczenie regresowe, które może wymóc na dłużniku zwrot części bądź całej kwoty.

Popularnym sposobem dochodzenia swoich praw jest także tzw. BTE, czyli bankowe tytuły egzekucyjne. Są one opatrzoną klauzulą wykonalności i tym sposobem dają możliwość np. komornikowi do egzekwowania u dłużnika roszczeń poręczyciela.

Poręczyciel ma także prawo do wystąpienia do banku lub pożyczkobiorcy o udzielenie informacji na temat stanu spłaty zobowiązania, a także ewentualnych zadłużeń i opóźnień w spłacie.

Dłużnik ma zawsze obowiązek informować poręczyciela o wszystkich szczegółach spłaty kredytu a także o pojawieniu się problemu ze spłatą zobowiązania – najlepiej oczywiście przed terminem spłaty raty.

Które instytucje wymagają poręczycieli?

Do najpopularniejszych instytucji finansowych, które zwracają się o poręczyciela, należą oczywiście banki. Proszą oni o żyranta np. kiedy konsument ubiega się o kredyt hipoteczny. Istnieje jednak także jedna firma pożyczkowa, która prosi o żyranta i bez niego nie udziela zobowiązania. Jest to brytyjska spółka działająca w Polsce, Rapida Money.

Firma ta prosi żyranta nie tylko o poręczenie za konsumenta, ale i zwraca się z prośbą o podpisanie oddzielnej umowy, weryfikuje jego zdolność kredytową i historię finansową, ale i przekazuje mu całą kwotę pieniężną. Innymi słowy, w Rapida Money to poręczyciel jest główną stroną umowy pożyczki.

Czy fakt poręczenia za kogoś wpływa na naszą zdolność kredytową?

Niestety, tak. Nie ważne, czy osoba, za którą poręczyliśmy okazała się nieterminowa, a żyrant musiał za nią uregulować całość bądź większą część długu, czy też wpłata była terminowa – odnotowywane jest to w rejestrach finansowych. W efekcie może to negatywnie wpłynąć na zdolność finansową konsumenta i jego zdolność kredytową. Warto poważnie przemyśleć, czy chcemy się zdecydować na zostanie poręczycielem – wiąże się to z ryzykiem i różnymi daleko falowymi konsekwencjami.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA