fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Politechnika Warszawska ze statusem uczelni badawczej

pw.edu.pl
Politechnika Warszawska uzyskała status uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Z tej okazji 10 lutego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu uczelni. - To dla Politechniki Warszawskiej prestiż i wyróżnienie, a także bardzo duże wsparcie finansowe w realizacji planowanych reform – mówił w jego trakcie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Celem programu  „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” jest wsparcie wyłonionych w konkursie uczelni, które będą w stanie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Wicepremier Gowin tłumaczył, że uczelnia została wyłoniona w konkursie IDUB przez  międzynarodowy zespół ekspertów, w którego skład weszli byli rektorzy czołowych europejskich uczelni, byli ministrowie oraz wybitni naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. - Autorytet zespołu stanowił gwarancję dla całego środowiska akademickiego, że rozstrzygnięcie konkursu jest bezstronne i dobrze uzasadnione – podkreślił minister nauki.

Zespół ekspertów miał wysoko ocenić m.in. fakt,  że uczelnia planuje zwiększyć wpływ na naukę światową w Priorytetowych Obszarach Badawczych - w szczególności poprzez programy „Innowacyjna PW” oraz „Akcelerator PW”, a także zwiększenie udziału Politechniki Warszawskiej w programach grantów badawczych, zwłaszcza w międzynarodowych programach UE. - Jednym z najistotniejszych, co podkreślili eksperci, elementów planu Politechniki Warszawskiej jest utworzenie Sieci Centrów Badawczych POB których przewidywany koszt wynosi 120 mln zł – mówił wicepremier Gowin. - Eksperci byli pod wielkim wrażeniem potencjału polskiej nauki – dodał.

- Przy założeniu, że Politechnika Warszawska pozytywnie przejdzie ewaluację śródokresową, uczelnia może liczyć na dodatkowe środki finansowe w wysokości co najmniej 365 mln zł w perspektywie najbliższych 7 lat – wyliczał wicepremier.

- Jestem przekonany, że rozpoczynamy nowy, kolejny rozdział bogatej, prawie 200-letniej historii Politechniki Warszawskiej - mówił z kolei rektor PW, prof. Jan Schmidt.

W ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” Politechnika chce dokonać transformacji uczelni do modelu ośrodka naukowego światowego formatu.

W tym celu uczelnia utworzy centra badawcze związane z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB). Podstawową formą wspierania badań będą konkursy na granty badawcze, z założeniem, że ich wyniki staną się podstawą do wystąpienia o projekty międzynarodowe.

Politechnika chce także wspierać innowacyjność m.in. poprzez program Innowacyjna PW oraz przez utworzenie funduszu akceleracyjnego dla firm spin-off. Projekt przewiduje też system nagród dla twórców najlepszych publikacji i patentów. W ramach projektu IDUB uczelnia proponuje programy intensyfikujące wymianę międzynarodową. Kluczowym elementem będą stypendia dla naukowców i doktorantów z zagranicy.

Znaczne środki Politechnika Warszawska przeznaczy na innowacyjne metody kształcenia i wsparcie szczególnie utalentowanych studentów. Uczelnia chce dostosować system kształcenia na PW do modelu uczelni badawczej. Dużą wagę przywiązuje do kształcenia doktorantów – zaproponuje im atrakcyjne programy stypendialne. Wprowadzi też nowe moduły w programie kształcenia doktorantów (m.in. tzw. Warsztat Badacza).

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które mają szansę w przyszłości stać się uczelniami badawczymi.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA