fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Czy egzaminy się odbędą? Kuratoria: jesteśmy gotowi

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski
Cały czas zgłaszają się do nas osoby chcące pomóc w przeprowadzeniu egzaminów - mówią przedstawiciele kuratoriów. Zapewniają, że są gotowi na egzaminy. O stawienie się na egzaminy zaapelowała Aleksandra Dulkiewicz.

MAZOWSZE

Na terenie Mazowsza do egzaminu gimnazjalnego w środę ma przystąpić 55 tys. uczniów. Do kuratorium wpłynęły zgłoszenia od kilkudziesięciu dyrektorów z prośbą o pomoc w obsadzeniu zespołów nadzorujących ten egzamin.

– Czasami dyrektorzy proszą nas o jedną, czasem o kilka osób do wsparcia - mówi rp.pl Andrzej Kulmatycki, rzecznik mazowieckiego kuratorium oświaty. Pracować w zespołach egzaminacyjnych przy zaczynającym się egzaminie oraz podczas egzaminu ośmioklasisty chce ponad 500 osób. Tyle wpłynęło deklaracji. – To są nauczyciele, emerytowani nauczyciele, naukowcy, pedagodzy z przedszkoli, ośrodków czy poradni. Wszystkie osoby mają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne - zastrzega Andrzej Kulmatycki. Podkreśla, że na stronie internetowej kuratorium są podane numery telefonów dedykowane egzaminom, zarówno dla dyrektorów szkół, jak i dla rodziców. – Dyrektorzy na bieżąco mogą zgłaszać zapotrzebowanie na członków zespołów egzaminacyjnych czy ew. zagrożenia egzaminu a my będziemy na bieżąco reagować – zapewnia urzędnik mazowieckiego kuratorium.

Dolny Śląsk

Do dolnośląskiego kuratorium do wtorku do godz. 13.30 zgłosiło się 700 osób gotowych stawić się w pracy podczas egzaminów, a ich liczba stale rośnie – Sprawdzamy kwalifikacje i dostępność tych osób podczas egzaminów, bo chcemy działać tak, by w każdej szkole, gdzie będzie się odbywał egzamin nie brakowało członków zespołu nadzorującego – mówi Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty i dodaje: - Chcemy mieć gwarancje, że egzaminy się odbędą.

On sam, a także pracownicy kuratorium również zasiądą w zespołach egzaminacyjnych. Na Dolnym Śląsku egzaminy gimnazjalne będą pisać uczniowie z 1,1 tys. oddziałów szkolnych, w niektórych placówkach np. z powodów zdrowotnych uczniów, trzeba będzie powołać więcej niż jeden zespół egzaminacyjny. – Dlatego zależy nam, żeby zbilansować zgłoszenia od dyrektorów z liczbą chętnych do pomocy przy egzaminach – tłumaczy kurator Kowalczyk. Część nauczycieli, którzy w poniedziałek i wtorek strajkowali, zgłasza, że będzie pracować w zespołach egzaminacyjnych. Takie sygnały płyną od kilkudziesięciu nauczycieli z regionu.- Przyłączyli się do protestu w imię solidarności zawodowej, ale są gotowi na egzamin – zapewnia dolnośląski kurator. Dodaje, że nowo powołani członkowie zespołów egzaminacyjnych mogą otrzymać za swoją pracę wynagrodzenie, ale to leży w gestii dyrektora danej szkoły. - Może on podpisać umowy cywilnoprawne z takimi osobami jeśli ma środki, może to być umowa zlecenie, a może być wolontariat. Żadna z osób, która zadeklarowała nam chęć pomocy w egzaminach nie pytała o wynagrodzenie. Mówią, że zgłaszają się, by pomóc – podkreśla Roman Kowalczyk.

POMORZE

Na Pomorzu do egzaminu w środę ma usiąść 23 tys. uczniów kończących gimnazjum. Do pomocy przy jego prowadzeniu zgłosiło się ok. 190 osób (stan na godzinę 13.00). - Zgłaszają się osoby spełniające warunki umożliwiające zasiadanie w komisji egzaminacyjnej, czyli posiadające wymagane kwalifikacje oraz przygotowanie pedagogiczne – informuje dr Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty. Listy osób chętnych do udzielenia wsparcia w czasie trwania egzaminów udostępniane są dyrektorom szkół z województwa pomorskiego – dodaje kurator.

Lubelskie

Na Lubelszczyźnie ewentualne problemy z przeprowadzeniem egzaminów gimnazjalnych w związku z akcją strajkową zgłosiło trzech dyrektorów szkół. - W sytuacji, kiedy swoje wsparcie zdającym uczniom zgłosiło 331 osób (stan na godz. 11.00 dnia 9 kwietnia br.) należy stwierdzić, że w województwie lubelskim egzaminy gimnazjalne powinny odbyć się bez zakłóceń – poinformowała nas Jolanta Misiak, dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Dodała, że wszyscy dyrektorzy szkół oraz organy prowadzące dysponują już imienną listą osób, które chcą pomóc przy egzaminie. - Zainteresowani pracą w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących posiadają kwalifikacje pedagogiczne; najczęściej to pracownicy szkół wyższych, placówek niepublicznych, emerytowani nauczyciele. Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej- mówi dyr. Misiak.

Zachodniopomorskie

Do godziny 14 we wtorek do KO w Szczecinie wpłynęło 167 zgłoszeń. - Wśród chętnych mamy byłych nauczycieli różnych przedmiotów szkolnych oraz emerytowanych pracowników. Zapotrzebowanie dyrektorów zmienia się z minuty na minutę, ponieważ korzystają z naszej bazy kontaktów, dlatego trudno nam określić jednoznacznie tę liczbę – mówi Daniel Wróbel ze szczecińskiego kuratorium. Podkreśla, że stara się ono wspomóc wszelkimi sposobami dyrektorów placówek, by egzaminy odbyły się bez przeszkód.

- W przypadku, gdy rodzic otrzyma informację, że egzamin może się nie odbyć, powinien niezwłocznie skontaktować się z Kuratorium Oświaty w Szczecinie – mówi Daniel Wróbel.

Wielkopolska

W Wielkopolsce do pracy w zespołach egzaminacyjnych zgłosiło się do wtorku rano 300 chętnych. – Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę – mówi Karolina Adamska z wielkopolskiego kuratorium. W poniedziałek tych chętnych było 170. – Cały czas byli dopisywani chętni – dodaje urzędniczka. Do wtorku rano do wielkopolskiego kuratorium dyrektorzy zgłosili zapotrzebowanie na 240 osób brakujących w zespołach egzaminacyjnych. – Tam gdzie było zagrożenie uzupełnialiśmy brakujące składy zespołów, a i sami dyrektorzy szkół porozumiewali się ze sobą by użyczać nauczycieli do tych egzaminów- zauważa Karolina Adamska. Dodaje, że nie jest wykluczone, że część nauczycieli zawiesi strajk na czas egzaminów. – Tu dobro dziecka jest najważniejsze i część protestujących będzie to dobro wyższe miała na uwadze – sugeruje urzędniczka z wielkopolskiego kuratorium.

Kujawsko-pomorskie

W kujawsko-pomorskim do pracy w zespołach egzaminacyjnych zgłosiło się ok 290 osób, a liczba ta cały czas się zwiększa. – Zgłosili się przedstawiciele różnych firm i instytucji (w tym wyższe uczelnie, sądy, prokuratury) posiadający wymagane kwalifikacje pedagogiczne - mówi Andrzej Sobieszczański z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Nie wiadomo, czy i ilu osób będzie brakować w komisjach. - Na ten moment skupiamy się na pracy „operacyjnej”, nikt nie prowadzi statystyk; staramy się zapewnić dostateczną liczbę zespołów aby egzaminy odbyły się bez zakłóceń i przede wszystkim bez szkody dla dzieci - podkreśla urzędnik.

Lubuskie

W województwie lubuskim do pracy w zespołach zgłosiło się 67 osób, a dodatkowo 37 pracowników kuratorium. - Póki co nie mam informacji, by gdzieś brakowało składów w zespołach egzaminacyjnych - mówi Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty.

Dodaje, że dyrektorzy szkół gdzie będą egzaminy sami szukali chętnych do pracy przy nich. - Wymieniali się z innymi dyrektorami, poza tym w sprawę mocno zaangażowali się pracownicy samorządów, którzy mają uprawnienia pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje by pracować przy tych egzaminach - tłumaczy lubuska kurator.

 

Śląskie

Egzamin gimnazjalny w woj. śląskim odbędzie się w ponad 700 szkołach, tj. w gimnazjach i szkołach, w których są prowadzone klasy gimnazjalne. Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wg stanu na 9.04. godz. 15.00. wynika, że wszystkie szkoły są gotowe do przeprowadzenia egzaminu. Zespoły nadzorujące zostały powołane.

Do Kuratorium Oświaty w Katowicach zgłosiło się ponad 500 nauczycieli chętnych do pracy w zespołach nadzorujących. Wizytatorzy na bieżąco przekazują dyrektorom kontakt do  osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Dyrektorzy szkół mogą zmienić, uzupełnić skład zespołu nadzorującego nawet w dniu egzaminu.

O zgłaszanie się chętnych do pracy w zespołach egzaminacyjnych apelują nie tylko kuratoria, ale też od dawna MEN. - W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół - tłumaczy resort.

Podkreśla, że zgłosić się może każda osoba, która posiada kwalifikacje pedagogiczne. - Należy przesłać swoje zgłoszenie mailem na adres podany przez kuratorium oświaty, zadzwonić na jeden z podanych numerów lub wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przesłana informacja powinna zawierać dane osobowe oraz kontaktowe (imię i nazwisko, powiat, gmina, miejscowość, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot, numer telefonu kontaktowego, a także miejsce ostatniego zatrudnienia – chodzi tylko o szkoły lub placówki edukacyjne). Osoba zgłaszającą się powinna również poinformować o terminie egzaminu, w którym będzie mogła wziąć udział- tłumaczy MEN.

Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały. Każda okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowała materiały instruktażowe dla osób, które zgłoszą się do właściwego kuratorium. Materiały te zostaną przesłane osobom zainteresowanym drogą mailową. Będą również udostępnione na stronach internetowych każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA