fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyciągnie naukowców z zagranicy

123RF
Jedna instytucja będzie odpowiedzialna za umiędzynarodowienie polskich uczelni.

Wyspecjalizowana agencja będzie mogła prowadzić programy stypendialne dla studentów, doktorantów, pracowników uczelni, jak np. Erasmus czy program „Działania Marii Skłodowskiej-Curie". Zmiany zakłada projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) autorstwa Ministerstwa Nauki, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie. Mają wejść w życie już od października.

– Projekt odpowiada na postulaty środowiska akademickiego, które widzi problem niedostatecznego umiędzynarodowienia uczelni – mówił Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Liczba cudzoziemców studiujących w Polsce (w stosunku do liczby mieszkańców) w roku akademickim 2015/2016 była jedną z najniższych wśród krajów OECD.

– Zmiany idą w dobrym kierunku, ale wątpliwości budzą przepisy dotyczące nadzoru nad agencją. Jej dyrektor powinien być wybierany w otwartym konkursie – zauważyła Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej.

NAWA ma się też zająć przyciąganiem zagranicznych studentów i doktorantów. Będzie odpowiedzialna za międzynarodowe programy studiów (w tym doktoranckich), szkoły letnie oraz programy, których celem jest zwiększenie liczby wykładowców z zagranicy w polskich uczelniach.

Agencja będzie również ogłaszać jednorazowe konkursy, np. na lidera umiędzynarodowienia wśród uczelni.

etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu w Sejmie

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA