fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za smog należy się zadośćuczynienie - RPO przyłączył się do sprawy mieszkańca Rybnika

Aobe Stock
Mieszkaniec Rybnika pozwał Skarb Państwa o 50 tys. zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych spowodowane zanieczyszczeniem powietrza w mieście. Sąd Rejonowy oddalił powództwo. W II instancji do sprawy przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Oliwer Palarz w uzasadnieniu pozwu podniósł, iż od 12 lat zamieszkuje w Rybniku, gdzie corocznie odnotowywane są znaczne przekroczenia norm jakości powietrza między innymi w zakresie stężenia pyłów PM10, PM 2,5, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzo(a)piranu i ozonu. Zdaniem powoda konieczność zamieszkiwania na terenie, na którym systematycznie dochodzi do przekroczeń norm jakości powietrza, powoduje szereg negatywnych konsekwencji. Przejawia się to znacznym dyskomfortem psychicznym i poważnymi obawami związanymi z wpływem zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Wzrasta bowiem  ryzyko zachorowania na szereg poważnych schorzeń , takich jak: rak płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc czy astma. Mężczyzna podkreślił także, iż zamieszkiwanie w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej  powoduje obniżenie komfortu życia, ograniczenie swobody korzystania z mieszkania oraz  poruszania się - władze publiczne  ogłaszają bowiem zalecenia  o pozostawaniu w domu....

REKLAMA
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA