fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Brexit – kolejny impuls do rozwoju polskiej chemii

Adobe Stock
Polski przemysł chemiczny znajduje się na drugim miejscu pod względem tempa wzrostu na tle największych światowych gospodarek. Obok rozwiniętych dziedzin produkcji i przetwórstwa wyrobów chemicznych, rośnie też znaczenie usług dla podmiotów tego sektora. Po Brexicie pojawi się nowy obszar do zagospodarowania przez krajowych konsultantów: obsługa rejestracji REACH.

Bezpieczeństwo zarządzania chemikaliami to jeden z długofalowych obszarów regulacyjnych w Unii Europejskiej. Instytucją zajmującą się kwestiami bezpieczeństwa wprowadzanych do UE substancji chemicznych i ich zgodności z przepisami jest powołana w 2006 roku Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), która wdraża przepisy unijne oraz pomaga przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do szczegółowych regulacji dotyczących chemikaliów zawartych w rozporządzeniu REACH (rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). Agencja przetwarza dokumenty otrzymane od producentów i bada je, aby sprawdzić, czy substancje są zgodne z przepisami. Producenci w tym zakresie korzystają z usług wyspecjalizowanych firm doradczych z Wielkiej Brytanii.

Przez lata wzrostu Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii wykształciły się wyspecjalizowane firmy doradcze, obsługujące międzynarodowe instytucje finansowe, usługowe i produkc...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA