fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Czynniki wpływające na zmianę kursów walut

Materiał Partnera
Zrozumienie przyczyn zmiany kursów walut jest niemożliwe bez zaznajomienia się z podstawowymi zagadnieniami makroekonomicznymi. Taka wiedza pozwala zazwyczaj przewidywać i tak tylko ich ogólny kierunek…

Według najprostszej definicji kurs walutowy to cena danej waluty wyrażona w innej walucie. To wyjątkowo trafne sformułowanie, ponieważ określanie wartości walutowej na podstawie parytetu czystego złota należy już do przeszłości. Na cenę jednostki pieniężnej danego kraju wpływa więc siła jego gospodarki.

Pieniądz towarem

Główne światowe waluty mają płynny kurs. Oznacza to, że ich cena kształtuje się na zasadzie rynkowej – procesem tym rządzą popyt i podaż. Zapotrzebowanie na daną walutę zwiększa jej cenę. Z kolei w sytuacji, kiedy duża liczba jej posiadaczy chce ją sprzedać, ale nie może znaleźć rynku zbytu, jej cena spada. W dobie istnienia wygodnych i bezpiecznych kantorów internetowych, takich jak ergokantor.pl, wystarczy śledzić wahania na rynku walutowym, by próbować zarabiać na skokach wartości waluty. To jeden z kantorów internetowych, którego kursy walut aktualizowane są co 15 sekund i opierają się na rzeczywistych notowaniach z rynku Forex.

Konsekwencje wahań zmian kursów walut mogą być dotkliwie odczuwalne przez konsumentów i przedsiębiorców. Wzrost wartości lokalnej jednostki pieniężnej oznacza, że miejscowi eksporterzy na sprzedaży swoich towarów za granicą zarobią mniej, zaś lokalni przedsiębiorcy mogą się spodziewać konkurencji w postaci oferujących tańsze usługi firm z zagranicy. Importerów ucieszą niższe ceny sprowadzanych dóbr. Odwrotnie będzie w przypadku obniżenia wartości miejscowego pieniądza. Na takiej sytuacji skorzystają eksporterzy, ale importerzy będą zmuszeni zrezygnować z części swoich zysków lub podnieść ceny.

Inne czynniki

Kluczową rolę na rynku walutowym odgrywają stopy procentowe. Za ich pomocą określa się rynkową cenę pieniądza, czyli koszt, jaki ponosi się za jego pożyczenie. Cena kapitału to inaczej procent danej sumy wyrażony w ujęciu rocznym. Stopy procentowe kształtują stosunki wzajemnych kursów walut.

Na wysokość stóp procentowych wpływa polityka monetarna danego kraju. Władze obniżają je lub podwyższają, w zależności od sytuacji gospodarczej. Głównym czynnikiem dającym pojęcie o kondycji gospodarki jest wysokość PKB. Inny ważny wskaźnik to inflacja. Jej nadmierny wzrost oznacza problemy gospodarcze. Polityka monetarna prowadzona jest przez banki centralne i ma związek z zasadami narzuconymi przez prawodawstwo danego kraju. Jej celem może być stymulowanie rozwoju gospodarczego lub tzw. "schładzanie" gospodarki i walka z inflacją.

Istnieje jeszcze kilka innych czynników wpływających na walutę. Pieniądz słabnie, kiedy mamy do czynienia z deficytem handlu zagranicznego, czyli gdy import przewyższa eksport. Nie mniej ważny jest deficyt sektora finansów publicznych, ponieważ rynki finansowe nie oceniają dobrze zadłużonych gospodarek. Istotne są również informacje o stanie handlu detalicznego i sytuacji na rynku pracy w danym kraju.

Na zmiany kursów walut ma także wpływ sytuacja społeczno-polityczna w danym kraju oraz czynnik psychologiczny. Trudno oczekiwać, aby nabywcy chętnie kupowali walutę kraju, którego sytuacja na arenie międzynarodowej jest niestabilna. Poza tym na kształtowanie kursów walut na poziomie podstawowym wpływają ludzkie decyzje, a zatem w grę wchodzą tu czynniki psychologiczne. Czynnik psychologiczny sprawia, że decyzje uczestników rynków także walutowych mogą być mało racjonalne…

Szwajcarski przykład

Dobrą ilustracją działania mechanizmów rynku walutowego może być gwałtowny skok kursu franka, który miał miejsce 15 stycznia 2015 r. To najbardziej spektakularne tego typu zdarzenie od lat, dotknęło bezpośrednio setek tysięcy Polaków, którzy wcześniej zdecydowali się zaciągnąć kredyty mieszkaniowe w szwajcarskiej walucie.

W 2011 roku Szwajcarski Bank Centralny sztywno powiązał kurs franka z kursem euro. W 2010 roku światowy kryzys spowodował, że globalne kapitały znalazły w Szwajcarii bezpieczną przystań. Ogromne zainteresowanie kupnem franka sprawiło, że zaczął on gwałtownie drożeć. W obawie o interesy eksporterów, Szwajcaria zdecydowała się na dodrukowywanie franków i skupowanie za nie euro, co w sztuczny sposób ustabilizowało cenę szwajcarskiej waluty względem pieniądza wspólnego dla większości krajów Unii Europejskiej.

W styczniu 2015 r. Szwajcaria podjęła decyzję o zaprzestaniu doraźnej pomocy strefie euro. Jako oficjalny powód podano, że krajowym eksporterom nie jest już potrzebne wsparcie. Szwajcarski Bank Centralny podjął decyzję o "uwolnieniu" waluty, frank zaś błyskawicznie "odreagował" trzy lata sztucznego utrzymywania niskiej ceny - jej gwałtownym wzrostem.

Od stycznia 2015 r. kurs franka po początkowym skoku (w krótkim czasie kurs złotówki do franka skoczył z poziomu 3,5 zł. do ponad 5,0 zł., by ustabilizować się na poziomie ok. 4,2 zł.) zdążył nieco opaść, zgodnie z tym co zapowiadali wcześniej eksperci. Wg kursu ergokantor.pl z dnia 06-10-2015 r. z godz. 12.34 franka szwajcarskiego można obecnie kupić za 3,8902 zł.

Polscy kredytobiorcy przez lata zaciągali kredyty mieszkaniowe w walutach obcych, głównie w CHF. Kredyty te chętnie były udzielane przez banki, które dodatkowo zarabiały na różnicach pomiędzy cenami kupna a sprzedaży walut obcych tzw. spread’ach. Wciąż trudno rozstrzygnąć czy polscy kredytobiorcy świadomie liczyli się z ryzykiem walutowym, czy zasugerowali się powszechnością (stabilnością) udzielanych przez lata kredytów walutowych przez banki, ale decyzja o zaciągnięciu długoletniego kredytu w szwajcarskiej walucie, jest przykładem trudnego do obiektywnej oceny czynnika psychologicznego.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA