fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cudzoziemcy

Amerykańscy żołnierze w Polsce muszą przestrzegać polskiego prawa

Fotorzepa/Marian Zubrzycki
Amerykańscy żołnierze przyjeżdżają do Polski, by wzmocnić bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. Muszą jednak pamiętać, że obok profitów czeka ich u nas twarde, krajowe prawo.

Podstawą do przyjazdu US Army do naszego kraju jest umowa z 2009 r. pod nazwą SOFA RP-USA. To ona reguluje obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jest to zbiór zasad wspólnych dla każdego pobytu amerykańskich sił zbrojnych w Polsce.

Co z niej wynika? W umowie zapisano wprost, że amerykańscy żołnierze są zobowiązani do przestrzegania w Polsce naszego, krajowego prawa.

Jeśli któryś z żołnierzy USA złamie prawo, poniesie za to odpowiedzialność przed polskim sądem, chyba że na wniosek strony amerykańskiej tę odpowiedzialność strona polska przekaże amerykańskiej – taka zasada obowiązuje u nas w kraju.

W sprawach karnych mamy prawo do ścigania i karania czynów zabronionych przez krajowe prawo, a popełnionych przez personel USA i członków ich rodzin. Wyjątek stanowią czyny popełnione wyłącznie na szkodę Stanów Zjednoczonych. W pozostałych przypadkach pierwszeństwo jurysdykcji, zgodnie z umową, ma Polska.

W umowie pojawił się jednak przepis, który pozwala na zrzekanie się przez stronę polską, na amerykański wniosek, pierwszeństwa w sprawowaniu jurysdykcji karnej. Ustalono, że Polska będzie zrzekać się takiego pierwszeństwa, chyba że sprawa ma dla nas szczególne znaczenie. O tym, czy tak jest, rzeczywiście zdecyduje strona polska.

Amerykańscy żołnierze są zwolnieni z płacenia grzywien, kar i innych opłat nakładanych np. przez sądy w związku z czynami (przestępstwami, wykroczeniami) popełnionymi podczas wykonywania obowiązków służbowych. Nie wyklucza to jednak możliwości karania takich czynów przez Polskę.

Z cła i podatków zwolniony jest import na potrzeby sił zbrojnych USA i import mienia osobistego personelu. Dodatkowo wprowadzono zasadę, że dochód otrzymany przez podmioty amerykańskie od sił zbrojnych USA nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce (opodatkowanie takiego dochodu nastąpi na zasadach przewidzianych przez prawo USA).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA