fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Budżet wciąż z nadwyżką

Bloomberg
Po dziesięciu miesiącach budżet państwa wciąż był na plusie. Nadwyżka wyniosła 2,7 mld zł – podał resort finansów.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-październik wyniosły 295 mld zł, tj. 90,7 proc. rocznego planu. W porównaniu z zeszłym rokiem były wyższe o 26,4 mld zł. Ministerstwo finansów podaje w komunikacie, że wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 14,6 proc. rok do roku. W tym:

- dochody z VAT były wyższe o 21,7 proc. r/r (tj. ok. 23,9 mld zł)
- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,6 proc. r/r (tj. ok. 2,5 mld zł)
- dochody z PIT były wyższe o 8,5 proc. r/r (tj. ok. 3,3 mld zł)
- dochody z CIT były wyższe o 12,4 proc. r/r (tj. ok. 2,7 mld zł).

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-X 2017 r. wyniosły 3,6 mld zł, tj. 91,6 proc. planu. Dochody niepodatkowe wyniosły 30,1 mld zł.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 292,4 mld zł tj. 76 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 293,3 mld zł, tj. 79,6 proc. planu.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - październik roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,1 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - październik br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

Resort rozwoju wyjaśnia, także że różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - październik roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS oraz w ramach środków własnych Unii Europejskiej (wykonanie niższe odpowiednio o ok. 8,0 mld zł i ok. 2,1 mld zł). W przypadku ZUS jest to spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń – październik 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższe wykonanie w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r.

W związku z powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków budżetu państwa ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, oszczędności te zostaną rozdysponowane na inne cele określone w niniejszej ustawie – dodaje resort.

W sumie w budżecie pa październiku odnotowano 2,7 mld zł nadwyżki, która utrzymuje się już od czerwca.

Z kolei deficyt całego sektora finansów publicznych, według bardzo wstępnych informacji, na koniec października szacowany jest na poziomie ok. 7 mld zł. Wzrost nierównowagi finansów publicznych (przyrost deficytu) w październiku br. nastąpił zgodnie z oczekiwaniami oraz tendencjami z lat poprzednich – podkreśla resort finansów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA