Nierychliwy UOKiK, zniecierpliwione firmy

Fotorzepa/Krzysztof Skłodowski
Firmy muszą zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów transakcje przejęcia innego przedsiębiorstwa, jeśli ich łączny obrót na świecie przekracza 1 mld euro. W Polsce próg obrotów, powyżej którego transakcja musi być zgłoszona, wynosi 50 mln euro.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca, ale w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

Budzi to wątpliwości firm, ponieważ czasami proces faktycznie zajmuje masę czasu, trzymając w niepewności prywatne firmy i zamrażając na długo ich plany rozwojowe czy inwestycje.

W październiku 2016 r. UPC zawarło umowę na przejęcie konkurencyjnej firmy Multimedia Polska. UOKiK jeszcze nie wydał w tej sprawie decyzji. Bardzo długo analizowane były też ostatnie transakcje na rynku handlu detalicznego, np. zakup przez Auchan sklepów sieci Real czy przejęcie przez Eurocash kontroli nad spółką Eko Holding. Ostatecznie urząd uzależnił sfinalizowanie tych transakcji od spełnienia warunku w postaci sprzedaży spornych placówek. Eurocash czeka teraz na kolejną decy...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL